Broderskab
Manderådet

Dyrk broderskabetManderådet virker for, at mænd skal dyrke broderskabet i fx sporten, i musikken, i teknologien, i militæret og i arbejdslivet. Vi skal blive bedre til at lære af hinanden, støtte hinanden, søge råd og sparring fra hinanden, det være sig også mellem mænd og drenge i familien og på tværs af generationer.

 

Mænd kan lære af hinanden hvordan man tager sig af en familie, hvordan man udtrykker sig, hvordan man forsvarer sig, hvordan man scorer en kvinde, hvordan man plejer hende, hvordan man trækker grænser og hvordan man fx siger til og fra i livets forskellige arenaer.

 

Vi står med en feminisering af vores institutioner: familien, børnehaven, skolen, politikken, kirken, uddannelsesinstitutionerne, venskaberne osv. En proces hvor ære og det fremskudte bryst er sunket. 

 

Femininiseringen har resulteret i identitetskriser og dertilhørende eksistentielle kriser. Når mænd bliver usikre på deres identitet, bliver de også usikre på deres valg. Når mænd bliver usikre, bliver kvinderne også usikre, for de bliver over en bred kam ikke tiltrukket af usikre mænd. Femininiseringen har både resulteret i forvirrede kvinder og mænd. Kærligheden, livsglæden og samfundet taber.


Mænd har selv bidraget til miseren, ved at lade sig “kastrere” og resignere som sofakartofler og nikkedukker. 


Femininiseringen har som vi ser det, bevirket at sunde danske drenge og mænd har fået at vide, at deres mere omkringfarende og fysiske måde at være på, er uhensigtsmæssig. 


Det er den ikke. Samfundet bygger bl.a. på denne maskuline energi. I familien, i venskaberne, i støtten, i den stærke omsorg og i det store positive samfundsbidrag.


I Manderådet arbejder vi altså for en grundliggende genmaskulinisering af samfundet. Mænd bør træde i karakter med ægthed og oprejst pande; ligedele sårbarhed og styrke, i stedet for at undskylde sig selv og tale kvinder og feministiske dogmer efter munden. 


De traditionelt maskuline dyder skal altså komme til deres ret, og anerkendes på lige fod med traditionelle feminine dyder. Og det skal sikres ved at genetablere og revitalisere de gode positive mandefællesskaber. Telefon Manderådet

+45 2656 1282

Pressekontakt:

presse@manderaadet.dk

MANDERÅDET CVR-nr.: 41719273

The Danish Men's Council