FOMO eller Familie
Manderådet

FOMO eller familie?

Mand: Find dit livs partner, få børn og vær ansvarlig.

 

Manderådet virker for at styrke kærligheden og familien. Vi vil forsøge at påvirke mænd til at gifte sig og sætte børn i verden. Hellere for hurtigt end  for sent. Ægteskab, børn og ansvar skaber gode og kærlige mænd.

 

Familien er den bedste ramme for dannelsen og socialiseringen af de nye generationer.

 

Forskningen taler sit tydelige sprog, når det går galt for børn, handler det alt for ofte om en fraværende far.

 

Mænd og fædre bør tage mere ansvar. Og være mere attraktive for kvinder.

 

Familien er samfundets byggesten. Vi består af familier og videreføres af familier. Børns energi, følelsesliv, kultur- og sprogtilegnelse har sit arnested i familien. Familien er forudsætningen for et samfunds fælles kultur og et fælles sprog.

 

Familien skal tages mere alvorligt og skal ikke nedvurderes kulturelt og politisk. Et samfund, hvor familien er i opløsning, er et samfund i opløsning.

 

FOMO er en forkortelse for det engelske udtryk ”fear of missing out”. På dansk ”frygten for at gå glip af noget”. FOMO gør at man ikke kan slå sig ned. At man ikke kan tage en beslutning fordi der altid  er noget omkring næste hjørne der måske er bedre. En fornemmelse af, at andres liv er mere indholdsrigt og spændende end ens eget. FOMO resulterer i rastløshed, nedtrykthed og større utilfredshed med det liv, man lever. Fænomenet er især blevet udbredt efter vi har fået de sociale medier. Mænd skal lære at forstå, at græsset ikke er grønnere på den anden side af hegnet, men at græsset bliver grønnest hvor man vander det. 

Telefon Manderådet

+45 2656 1282

Pressekontakt:

presse@manderaadet.dk

MANDERÅDET CVR-nr.: 41719273

The Danish Men's Council