Uetisk feminisme kultur
Manderådet

Uetisk og ulovlig kvotefeminisme i kulturen


Vi bør støtte kunst og kunstnere, ikke folk med bestemte kromosomer. Det er nedværdigende over for kvinder, der ikke længere kan være sikre på, at de alene får støtte på deres ide og kvalifikationer. Det er nedværdigende over for mænd, der nu med rette kan tro, at de vrages alene grundet deres køn. 

Det er uetisk. Feminismen nedværdiger begge køn.

 

Det er en myte at kvinder diskrimineres i dansk kulturliv. Det er aldrig blevet dokumenteret hverken inden for film, musik eller billedkunst. Derfor skal hverken kvinder, fx folk med blåt blod eller andre, have særlige privilegier. Kulturen og kulturkronerne skal skabe gode og fair vilkår for kunstnerne. Den skal være til for alle og skal kunne laves af alle. Den skal ikke reserveres til bestemte mennesker.

 

 

OM FAVORISERING I DANSK KULTURLIV

 

Der har de seneste år været flere kendte eksempler på, hvordan ledende organer i dansk kulturliv har haft held med positiv særbehandling af kvindelige kunstnere: 

 

  • I 2018 fik musikspillestedet Forbrændingen i Albertslund Kulturministeriets tilladelse (dispensation) til at bryde Ligebehandlingsloven og kun booke kvindelige musikere i hele 2019 (3).

 

  • I 2020 besluttede Københavns Kommunes billedkunstudvalg, Rådet for Visuel Kunst, ved énstemmighed at indføre kvindefavoriserende kønskvoter på al indkøb af kunst (4).

 

  • I 2020 ønsker kunstmessen CHART at udelukke mandlige kunstnere fra messen og søger dispensation fra Ligebehandlingsloven hos Kulturministeriet (5).

 

Fælles for både Forbrændingen og CHART er tilmed, at de udmærket ved, at de bryder lovens intention. Ellers havde de ikke søgt den nødvendige dispensation fra loven i ministeriet. 

 

I stedet for at gribe i egen barm og anerkende, at kvindelige kunstner i en håndfuld årtier har haft rig mulighed for at deltage i kunsten på lige fod med mændene, vælger flere altså i stedet ligefrem at mistænkeliggøre hele brancher for ikke at anerkende kvindelige kunstnere med slet skjulte, men helt udokumenterede påstande om, at kvindelige kunstnere kønsdiskrimineres.

 

Men selvom det er en holdning som cirkuleres, er der intet grundlag for at hævde, at kvinder diskrimineres i dansk kulturliv - hverken inden for film, musik eller billedkunst (6). Det er og bliver en myte.

 

Af samme grund bør disse kvindefavoriserende tiltag øjeblikkeligt stoppes, da de er nedværdigende for båd kvindelige og mandelige kunstnere.

 

 

FORSØG MED BLINDE ANSØGNINGER

 

Manderådet anbefaler ”blinde ansøgninger”.

 

For at aflive myterne og rydde misforståelserne om diskrimination af kvinder i dansk kulturliv ad vejen, anbefaler Manderådet, at man – så vidt det er muligt – indfører såkaldt ”blinde ansøgninger”, hvor kønnet på kunstneren skjules.

 

Det burde relativt let kunne indføres inden for billedkunsten, til flere optagelsesprøver inden for musikscenen; ligesom det et stykke ad vejen kunne benyttes i processen til udvikling af manuskripter inden for filmstøttesystemet.  

 

Selvom det afgjort vil besværliggøre arbejdsgangen, vil det ganske effektivt rydde de fleste misforståelser om kønsdiskrimination af vejen.

 

 

FEMINISMEN NEDVÆRDIGER BEGGE KØN

 

På det akademiske flet har man også forsøgt sig med favorisering af det ene køn. Der er blevet forsøgt kvindefavoriseringer på danske universiteter. Som Manderådet tidligere har skrevet om var de daværende kvindefavoriserende initiativer inden for danske universiteters lektor- og professoransættelser udtryk for omgåelse af både EU's ligebehandlingsdirektiv og den danske ligebehandlingslov. Altså var de ulovlige. Heller ikke der var der dokumentation for at hævde, at kvinder kønsdiskrimineres inden for den akademiske verden. Tværtimod lader det modsatte til at være tilfældet. Og det blev derfor kendt ulovligt.

 

Når vi efterhånden ser så mange eksempler på forsøg på kvindefavoriseringer inden for både kultur, erhvervsliv, politik og den akademiske verden, får folk snart svært ved at stole på, at systemet vælger den bedst kvalificerede ansøger. Sådan bør det ikke være.

 

Det er nedværdigende over for kvinder, der ikke længere kan være sikre på, at de alene ansættes eller får støtte på deres kvalifikationer. Det er nedværdigende over for mænd, der nu med rette kan tro, at de vrages alene grundet deres køn. Feminismen nedværdiger begge køn.

 

Hvis Filminstituttets bestyrelse afviser klagen støtter Manderådet at man anveder de øvrige juridiske muligheder såsom Kulturministeriet og Ligestillingsnævnet og Ombudsmanden.

 

 

DOKUMENTATION OG YDERLIGERE INFORMATION:

 

(1): https://www.ekkofilm.dk/artikler/filminstituttet-bryder-ligestillingsloven/?fbclid=IwAR391O6B2-xbpoNCdu5FY5qS38s4WYn4gw5ON_fH4BFbtsfD05GJhT_Cdo0

 

(2): https://www.ekkofilm.dk/artikler/silje-riise-naess/?fbclid=IwAR1yJv-dU2gGotk7s9pwy6iNf281q7qy3ca9unKRVmI0V3_xBXOw23g-4Vk

 

(3): https://www.information.dk/kultur/2019/02/mette-bock-blaastempler-forbraendingen-kun-booker-kvindelige-kunstnere-2019

 

(4): https://www.facebook.com/manderaadet/posts/549719419083876

 

(5): https://www.berlingske.dk/sonata/nocache/esi/e459cc4dd1e95b41998c4218339c8a2fd20e6fd093d9519e210da90e6511da7f?parameters[block_type]=bm_paid_content.paid_body_container&parameters[ttl]=0&parameters[controller]=BMBasicBlockBundle%3AVarnishCache%3Aindex&parameters[context][content][id]=1479466&parameters[context][content][class]=BM%5CBundle%5CNewsArticlePlusBundle%5CEntity%5CContent%5CNewsArticlePlus

 

(6): https://www.berlingske.dk/kronikker/feministisk-luskeri-i-filmbranchen 

+

https://www.facebook.com/manderaadet/posts/547753392613812

+

https://www.facebook.com/manderaadet/posts/549719419083876

Telefon Manderådet

+45 2656 1282

Pressekontakt:

presse@manderaadet.dk

MANDERÅDET CVR-nr.: 41719273

The Danish Men's Council