Vilkår

Vilkår, handels- og abonnements-betingelser

 

Hvordan giver jeg et bidrag til Manderådet?

Du kan donere til Manderådet her ved at donere på selve siden med betalingsløsningen eller ved at indbetale på

Reg nr

Kontonummer

 

Fortrydelsesret

Ved kortdonation gives der 7 dages fortrydelsesret ved henvendelse på info@manderaadet.dk

 

Skattemæssig fradragsret for personer, der donerer til Manderådet

Du kan desværre ikke trække dit bidrag til Manderådet fra i skat, da vi på nuværende tidspunkt ikke er godkendt som fradragsberettigede i henhold til Ligningslovens § 8A. Derimod er Manderådet fritaget for arveafgift for de, der testamenterer til os.

For at blive godkendt under § 8A skal man som organisation bl.a. have hovedkontor i Danmark, og overskuddet, i det tilfælde organisationen bliver opløst, skal tilfalde en anden organisation, som er hjemmehørende i Danmark. Selv om Manderådet er registreret som en dansk almennyttig forening, er vi en del af en Nordisk Organisation med hovedsæde i Sverige, der igen er en del af Manderådet globale netværk. Derfor vil vores danske midler - i tilfælde af opløsning - overgå til vores nordiske og derefter internationale kontor.

 

Derudover indeholder § 8A en definition fra 1964 af Foreningsdemokratibegrebet, som Manderådet heller ikke lever op til, fordi vi ikke har nok stemmeberettigede medlemmer.

 

Hvordan bruger Manderådet sine penge?

Din støtte går både til vores langsigtede kampagnearbejde og vores igangværende projekter. Vi bruger vores midler, hvor det er nødvendigt, og vi kan derfor ikke øremærke dem. 

Vi er totalt afhængige af støtte fra privatpersoner, da vi ikke tager imod støtte fra hverken stater eller virksomheder. Det er derfor den økonomiske støtte fra personer som dig, der muliggør vores arbejde og giver os den politiske styrke, som vi behøver i vores arbejde for drenge, mænd og fædre.

Er det sikkert at give Manderådet sine oplysninger?

Ved tilmelding til Betalingsservice, skal vi bruge dit kontonummer og cpr.nummer. Denne praksis er udviklet i samarbejde med PBS. Oplysninger kan ikke bruges til at hæve penge fra din konto uden dit samtykke. Pengeinstituttet er garant for, at det kun er kontoindehaveren, der kan hæve penge. Manderådet bruger oplysningerne til at tilmelde til Betalingsservice. Du modtager en besked fra Betalingsservice, før beløbet hæves. Overførslen kan stoppes ved, at du ringer til din bank eller kontakter os på sekretariatet@manderaadet.dk

 

Ved indmelding beder vi dig også om adresse, e-mail og telefonoplysninger. Alle de oplysninger, du giver til os, behandles fortroligt. Vi anvender kun dine oplysninger til at håndtere løbende opdateringer i vores database, og når vi har en anledning til at kontakte dig.

 

Vi videregiver aldrig oplysninger om dig til tredjepart.

 

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

 

Email: info@manderaadet.dk

 

2. Persondatapolitk

Persondatapolitik for Manderådets bidragsydere

 

OPSUMMERING

 

Hos Manderådet har vi en grundlæggende pligt til at beskytte dine personoplysninger, så du ikke skal bekymre dig, når du giver os din støtte og deltager i vores kampagner. Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

Overalt hvor Manderådet Danmark indsamler personoplysninger er det vores ansvar, at sikre at det sker på ansvarlig vis. I mange tilfælde, såsom på vores hjemmeside eller når man taler med vores repræsentanter på gaden, vil dette blive gjort direkte af Manderådet. Men i nogle tilfælde vil eksterne leverandører indsamle dine oplysninger på vegne af Manderådet. Når dine oplysninger bliver indsamlet af en ekstern leverandør, er denne juridisk forpligtet til at behandle dine oplysninger udelukkende til de formål, som Manderådet har defineret.

 

I de fleste tilfælde vil Manderådet udelukkende bede om dit navn, kontaktoplysninger, personnummer, fødselsdato og betalingsoplysninger for at kunne behandle din donation som beskrevet herover. Nogle gange beder vi om yderligere oplysninger, hvor det vil enten hjælpe os i forbindelse med vores kampagner eller gøre det muligt for os at tilpasse vores kommunikation til dig, fx hvis du er særligt interesseret i visse emner, eller hvis du er interesseret i at donere til en specifik sag.

 

Manderådet vil aldrig sælge dine oplysninger til andre organisationer eller andre tredjeparter. Manderådet deler eller bytter heller aldrig dine oplysninger med andre organisationer eller tredjeparter, medmindre vi har gjort dette meget tydeligt for dig på forhånd (f.eks. med henblik på at indgive en underskriftindsamling til regeringen). For at holde vores administrationsomkostninger så lave som muligt, så flere af vores donorers penge går til vores kampagner, benytter vi os af eksterne leverandører til at behandle oplysningerne, for eksempel i forbindelse med håndtering af donationer eller fundraising. I alle tilfælde har disse eksterne leverandører udelukkende adgang til de oplysninger, de har behov for i forbindelse med den konkrete opgave og vi giver dem ikke tilladelse til at bruge dem til andre formål.

 

Hvis du har specifikke spørgsmål om, hvordan Manderådet behandler dine oplysninger, som ikke bliver besvaret i følgende information, bedes du sende en e-mail til os på info@manderaadet.dk.

Ved at indsende dine oplysninger til Manderådet accepterer du denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og giver Manderådet tilladelse til at indsamle, gemme og behandle dine oplysninger på de måder, der er blevet forklaret.

Vi respekterer privatlivets fred hos dig og vi anerkender, at der er behov for passende beskyttelse og håndtering af dine personoplysninger. Når vi indsamler og bruger dine persondata, håndterer vi dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

NØGLEBEGREBER

Personoplysninger er oplysninger, der kan anvendes til at identificere eller kontakte en enkeltperson, såsom et navn, en adresse, et telefonnummer, en e-mailadresse osv., og omfatter også online-identifikatorer og lokaliseringsdata, såsom IP-adresser og mobilenheds-id'er.

 

En dataansvarlig er en person, der beslutter, hvorfor personoplysninger skal indsamles, og hvordan de skal anvendes og behandles.

 

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OG HVORFOR?

Dine kontaktoplysninger

 

INFORMATION: Vi indsamler og gemmer dine kontaktoplysninger, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, personnummer og fødselsdato.

 

HVORFOR VI INDSAMLER DEM: Manderådet bruger dine oplysninger på forskellige måder, herunder følgende.

 

Til at give dig information om virkningen af din donation og holde dig opdateret om vores kampagnearbejde.

Til at behandle donationer, vi har modtaget fra dig.

Til at lave forespørgsler eller informere dig om dine interaktioner med os (f.eks. til at løse tekniske problemer med din donation).

Til at besvare klager fra dig.

Til at tilbyde dig måder, hvorpå du kan donere til vores arbejde.

Til at opfordre dig til at deltage i en kampagne med os.

Til at informere dig om mulighederne for frivilligt arbejde.

Til at opfordre dig til at deltage i undersøgelser eller research.

Til at gennemgå optegnelser i forbindelse med for eksempel finansielle revisioner.

Til at analysere og tilpasse vores annoncering, kampagner og andre aktiviteter for at øge vores effektivitet og reducere vores omkostninger.

Til at overvåge dine oplysninger og forebygge bedrageri.

Til at arbejde sammen med myndigheder i tilfælde af bedrageri eller politimæssig efterforskning.

Vi kan også kontakte dig via post, telefon og e-mail. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til os på info@manderaadet.dk for at bede os om ikke at blive kontaktet på nogen af disse måder. Vores e-mails har altid en mulighed for afmelding nederst i e-mailen.

 

RETSGRUNDLAG FOR INDSAMLING: Ved at blive en del af Manderådet som donor anser vi, at der foreligger et kontraktmæssigt krav og en legitim interesse for at holde dig informeret om betydningen og effekten af dit bidrag, og give dig mulighed for at blive mere involveret i Manderådet.

 

KONSEKVENSEN VED IKKE AT STILLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, HVIS DET ER ET RETLIGT ELLER KONTRAKTMÆSSIGT KRAV: Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed for Manderådet, kan vi ikke behandle din donation eller holde dig opdateret om virkningen af din donation.

 

Information om behandling af donationer

 

INFORMATION: Hvis du bliver medlem af Manderådet, vil vi indsamle og gemme dine bankoplysninger, herunder dit navn på kontoen, filial og kontonummer. Hvis du giver Manderådet en enkeltstående donation, vil vi indsamle og gemme betalingsmetoden. I den periode du er donor, beholder vi alle relevante oplysninger, der er relateret til donationer for at kunne give dig et komplet overblik over dine aktiviteter, hvis du ønsker det.

 

HVORFOR VI INDSAMLER DEM: Manderådet bruger disse oplysninger til:

 

At behandle og administrere din månedlige donation til Manderådet.

For at give dig muligheden for at donere igen via din foretrukne betalingsmetode.

RETSGRUNDLAG FOR INDSAMLING: Når du vælger at bliver donor til Manderådet, anser vi at der foreligger et kontraktmæssigt krav og en legitim interesse for at holde dig orienteret om betydningen og effekten af din donation, og give dig mulighed for blive mere involveret i Manderådet. Det er i vores legitime interesse, at beholde din kontaktinformation, så vi kan holde dig orienteret om vores kampagners fremskridt og informere dig om muligheder for at bidrage til vores arbejde.

 

KONSEKVENSEN VED IKKE AT STILLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, HVIS DET ER ET RETLIGT ELLER KONTRAKTMÆSSIGT KRAV: Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed for Manderådet, kan vi ikke behandle din månedlige donation til organisationen.

 

Interesseoplysninger

 

INFORMATION: Vi kan fra tid til anden sende undersøgelser til dig for at forstå dine præferencer både i forhold til dine donationer og de oplysninger, du gerne vil modtage fra organisationen. I den periode du er donor, beholder vi alle relevante oplysninger, der er relateret til det, vi har sendt til dig, og dit svar på det for at kunne give dig et komplet overblik over dine aktiviteter, hvis du ønsker det.

 

HVORFOR VI INDSAMLER DEM: Manderådet bruger disse oplysninger til:

 

At kommunikere effektivt med dig om virkningen af din donation.

At give dig information om andre måder, du kan donere på.

RETSGRUNDLAG FOR INDSAMLING: Ved at være en af Manderådets donorer antager vi legitim interesse fra dig og fra os for at definere områder, der er af særlig interesse for dig, og sende dig mere informative meddelelser om emner, du er særligt interesseret i.

 

KONSEKVENSEN VED IKKE AT STILLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, HVIS DET ER ET RETLIGT ELLER KONTRAKTMÆSSIGT KRAV: Der er ingen juridiske eller kontraktmæssige krav for denne information.

 

HVORDAN HOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OPDATERET?

Du bedes kontakte os ved at sende os en e-mail på info@manderaadet.dk så hurtigt som muligt, efter der er sket ændringer i dine personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger. 

 

DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

For at holde vores administrationsomkostninger så lave som muligt, så en større del af din donation går til vores kampagner, benytter vi eksterne leverandører til at håndtere oplysninger, fx i forbindelse med opdatering af dine oplysninger eller fundraising. I alle disse tilfælde har disse leverandører udelukkende adgang til de oplysninger, de behøver for at kunne håndtere opgaven, og de har ikke tilladelse til at bruge oplysningerne til andre formål. Vi har indgået databehandlingsaftaler med alle disse leverandører, så de behandler dine personoplysninger i henhold til denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

Følgende eksterne leverandører kan have adgang til dine personoplysninger til de formål, der står beskrevet nedenfor:

 

Vi bruger betalingstjenester, såsom Stripe og Quickpay, til at behandle donationer, der er givet via vores hjemmeside.

IT tjenester så som Google, for at sikre, at dine data opbevares og lagres sikkert.

For at annoncere målrettet potentielle donorer bruger vi måske nogle af dine kontaktoplysninger til at identificere lignende målgrupper på sociale medier eller fra sælgere af adresselister.

Vi sælger, handler med og leaser ikke dine personoplysninger til andre.

 

HVORDAN BRUGER VI COOKIES?

Cookies er små filer, der downloades til din computer (eller mobiltelefon) fra hjemmesider, som du besøger. Cookies indeholder information, der gør hjemmesider i stand til at genkende, at du har brugt hjemmesiden før.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores side. Nogle cookies er afgørende for, at vores hjemmeside fungerer problemfrit – for eksempel afhænger vores donationssider af dem. Andre cookies gør os i stand til at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmeside, så vi kan forbedre den.

Vi bruger også cookies til at sikre, at enhver investering, vi foretager i online markedsføring, er så omkostningseffektiv som mulig, ved at spore effekten af enkelte annoncer. Disse cookies udstedes af tredjeparter i form af serviceudbydere, som vi har vurderet, er sikre. Fra tid til anden viser vi annoncer på andre hjemmesider til personer, der tidligere har besøgt vores hjemmeside, og teknologien bag disse annoncer er også baseret på cookies. Disse cookies, ligesom alle andre, vi bruger, indeholder ikke information, der kan identificere dig som person.

 

Alle browsere giver dig mulighed for at kontrollere, hvilke cookies du accepterer, og hvilke du sletter. Du finder normalt disse indstillinger under menuen 'Præferencer' eller 'Værktøjer' i din browser. 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE

De oplysninger, vi indsamler om dig, gemmes normalt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

 

Men hvis du bor eller arbejder uden for EEA, vil vi måske være nødt til at sende dine personoplysninger uden for EEA for at kommunikere med dig. Hvor dette gælder, vil vi tage alle de nødvendige, rimelige skridt for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i henhold til denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

 

Vi kan også sende oplysninger uden for EEA, hvis vores serviceudbydere hoster, behandler eller gemmer oplysninger uden for EEA. Hvor vi gør dette, vil vi sørge for, at overførslen sker til et land, der er dækket af en beslutning taget af Europa-Kommissionen eller på en anden måde er taget under nogle omstændigheder, hvor vi har foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

LAGRINGSPERIODER

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for de ovenfor beskrevne anvendelser, medmindre vi er forpligtet til at gemme dine personoplysninger i længere tid for at overholde loven og eventuelle bestemmelser. Vi opbevarer alle de oplysninger, der står beskrevet ovenfor, i en periode på 24 måneder, efter du eventuelt er færdig med at være donor.

 

Hvis du har meddelt os, at du er interesseret i at give en arv til Manderådet, opbevarer vi dine kontaktoplysninger og et overblik over dine interesseoplysninger for at kunne kommunikere med dig om vores kampagnearbejde og vigtigheden af at indskrive arven i dit testamente.

 

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til os på info@manderaadet.dk.

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: sekretariatet@Manderådet.dk 

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du skrive til os på de kontaktoplysninger, der står beskrevet ovenfor; og/eller give besked til:

 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, på 3319 3200 eller pådt@datatilsynet.dk

 

DINE RETTIGHEDER

Du har særlige rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, der kan udøves ved at kontakte os på e-mail info@manderaadet.dk, herunder:

retten til at få adgang til de personoplysninger, der gemmes om dig, ved at anmode om adgang til emner i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr, hvis en anmodning vurderes at være ubegrundet eller overdreven;

retten til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige;

retten til at anmode om at få dine personoplysninger slettet under særlige omstændigheder, som det står beskrevet i databeskyttelseslovgivningen;

retten til at anmode om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under særlige omstændigheder, som fastsat i databeskyttelseslovgivningen;

retten til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål eller til formål baseret på vores legitime interesser;

retten til at bede os om ikke at anvende automatiseret beslutningstagning, og

hvor du har givet samtykke, retten til at anmode om at tilbagekalde et sådant samtykke til enhver tid.

Der er nogle undtagelser fra ovenstående rettigheder, der er tilladt i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

Bemærk, at hvis du vælger at udøve dine rettigheder til at få personoplysninger begrænset eller slettet, kan vi muligvis ikke give dig den komplette service.