Handelsbetingelser

Anvendelsesområder

Ved ethvert køb af produkter og serviceydelser fra Manderådet anses nærværende handelsbetingelser som en integreret del af aftalevilkårene, medmindre andet er aftalt skriftligt. Handelsbetingelserne indeholder både vilkår for forbrugere og virksomheder. Erhvervsdrivende gøres hermed udtrykkeligt opmærksom på, at nærværende handelsbetingelser kan indeholde fravigelser fra købelovens generelle regler. Indsigelser mod disse handelsbetingelser samt indsigelser mod eventuelt en ordrebekræftelses indhold skal fremsættes omgående.

Sælgers forbehold i erhvervskøb

Ved bestilling kan der opstå forhold som gør at Manderådet må afvise ordren. Det kan f.eks. skyldes trykfejl, logistiske forhindringer, forkert sammensætning af varenumre, bestillinger med forudsætninger for forudgående køb osv. Hermed tager vi alle forbehold for at tilbyde levering, uanset automatisk fremsendt ordrebekræftelse, autoriseret betaling mv. Skulle det ske vil ordren blive ændret iht. aftale efter dialog eller annulleret hvorved også eventuel autorisering af kreditkortbetaling annulleres.

Force Majeure

Såfremt Manderådet ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Manderådet kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, terror, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende, skal Manderådet være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe en sådan situation består. Kunden vil tilsvarende få en til den nævnte periode svarende forholdsmæssig reduktion af abonnementsbetalingerne for de ydelser, som ikke er til rådighed på grund af de nævnte forhold. Er der tale om abonements- eller lejeperiode forlænges denne forholdsmæssigt i lige forhold med den tid der evt. har været nedbrud. Er de aftalte ydelser ikke til rådighed for kunden senest efter 10 dage, kan kunden opsige aftalen uden varsel, og der vil da ske en opgørelse af betalingsforpligtelserne med opsigelsesdatoen som skæringsdag, idet der dog som nævnt ovenfor, ikke skal betales for den periode, hvor en ydelse ikke har været til rådighed for kunden. I forhold hvor ovenstående situation indtræffer, bestræber Manderådet sig til at varetage vores kunders interesser. Dette gør vi ved bl.a. at være i konstant kontakt med underleverandører såsom elselskaber for at være klar til omgående genstart, test og genoprettelse af aftalens indhold, så snart det er fysisk muligt.

Priser og vederlag

Alle priser oplyses altid ekskl. og inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med Manderådet indgås aftaler på: Dansk.

Særligt for erhvervskøb

Manderådet forbeholder sig ret til at opkræve vederlag for tjenesteydelser og konsulenthjælp i henhold til den til enhver tid gældende timetakst, for ydelser der ikke er omfattet af bestilte varer. Dette både ved telefonsupport, fjernsupport, personlig support, oplæring i brug af systemer, yderligere hjælp og support mv. Bemærk dog at Manderådet yder gratis produktsupport på brugerniveau, via. e-mail, til kunder, se mere på vores hjemmeside om de aktuelle betingelser for gratis support. Ved behov for kørsel afgives der konkret tilbud.

Betaling generelt

Vi tilbyder følgende betalingsmuligheder; VISA, Visa-Electron, American Express, JCB, MasterCard, Maestro, PayPal, mobilepay, bankoverførsel, faktura, e-faktura. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Manderådet, uanset om der er tale om fysiske eller elektroniske produkter. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Der tages ikke gebyr ved betaling på Manderådet, uanset betalingsform.

Betaling og fakturering for private

Det kræver ikke konto hos hverken Manderådet eller betalingsgateway. Når du afgiver din bestilling, autoriserer du beløbet og ingen endelig hævning af beløb sker før levering har fundet sted, eller at vi kan dokumentere at varen er afsendt eller modtaget. Ved almindelig bankoverførsel aktiverer vi leveringen (herunder evt. hjembestilling) når registrering af beløbet i vores bank har fundet sted, eller at vi har modtaget dokumentation, f.eks. officiel kvittering for overførsel af det korrekte beløb.

Betaling og fakturering

Virksomheder og organisationer med dansk CVR-nummer vil normalt kunne handle med 8 dages kredit, efter en konkret vurdering som vores bogholderi foretager. Førstegangskøb foregår i udgangspunktet altid ved, at vi leverer varen når vi har registreret betalingen.
Betaling for offentlige institutioner – E-faktura – EAN.
Skoler og offentlige institutioner med EAN nummer kan handle hos Manderådet. Faktura sendes elektronisk via virk.dk. Hvis andet ikke er aftalt er betalingsbetingelser 20 dage netto kontant fra fakturadato.

Gebyrer og renter ved for sen betaling.

Betaler du ikke rettidigt, sender vi en rykker med et rykkergebyr på kr. 100,-. Hvis du stadig ikke betaler, sender vi sagen til inkasso. De yderligere omkostninger til advokaten/inkassobureauet vil blive lagt oveni vores krav mod dig. Vi pålægger endvidere renter, som pålægges fra den sidste dag, du egentlig skulle have betalt. Renten beregnes som Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året.

Forsendelse & levering.

Alle leveringer, som ikke sker elektronisk pålægges fragtomkostninger. Fysiske varer sendes sendes med hurtigst mulige metode. Det sker enten direkte med Post Danmark direkte fra vores kontor eller fra det lokale distributionskontor, direkte til dig. Det sikrer oftest en almindelig leveringstid på højst 2-3 hverdage. Bestilte varer leveres normalt inden 5 hverdage, uanset om det er elektronisk download eller fysisk boksprodukt. Vi har to typer levering: Elektronisk download og Fysisk boks. Downloadprodukter sendes via e-mail uden leveringsomkostninger, til den e-mail du har oplyst under dit køb. Levering af informationer, adgangskoder, bekræftelser, fakturaer mv. leveres KUN via. e-mail/download. Har du spørgsmål, der ikke er afdækket her, bedes du kontakte os inden oprettelse af evt. ordre.

Elektronisk levering.

Når vi har godkendt din ordre sendes den videre til logistik som frigiver produktet til den ønskede vare. Ikke alle elektroniske produkter er på lager. Det kan f.eks. ske i tilfælde hvor slutbrugerens navn skal tilknyttes, inden levring kan finde sted, oplysninger der behandles af producenterne i almindelig kontortid. Leveringer af ordrer til elektronisk download sendes til den e-mail du har oplyst ved bestillingen.

Ejendomsforbehold v/ erhvervskøb

Manderådet forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer – indtil det fulde fakturabeløb, morarenter og eventuelle rykkergebyrer er betalt. Så længe ejendomsretten ikke er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over de leverede varer, bortset fra brug på en måde, som ikke bringer Manderådet ejendomsret i fare.

Fortrydelsesret for private

Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Manderådet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du; a) har modtaget din vare. b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til os via. e-mail. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Vær opmærksom på at du ikke har fortrydelsesret ved elektronisk leverede produkter, herunder e-bøger, medier og lign. For fysisk leverede varer kan du ikke fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Returnering.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af vare(r). Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.
Varens stand, når du sender den retur.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Reklamationer – private.

Skulle du mod forventning finde en dokumenterbar(e) fejl eller mangler i varen, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: Manderådet (Adresse nederst på siden hér). Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os. Når du returnerer varen bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt, evt. med billeddokumentation, eller ved yderligere beskrivelse på forlangende. Du bedes henvende dig til Manderådet ved at følge vores normale supportpolitik. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Garanti & returnering – erhvervskøb.

Manderådet kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke Manderådet. Såfremt en vare er udgået, eks. ny version eller vi stopper med at sælge produktet skal returforespørgslen foretages senest 15 dage efter vi hos Manderådet har fjernet produktet fra vores prislister.

Produktansvar – erhvervskøb.

Manderådet er alene erstatningspligtig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser, og fraskriver sig således ethvert yderligere ansvar, der ikke kan støttes herpå. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter Manderådet ikke for tingskade, som forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, såfremt sådan defekt kan henføres til grov uagtsomhed hos Manderådet. Det erstatningsansvar, som måtte påhviler Manderådet omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab, følgeskader eller tab af data, og er beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkters købpris/udfakturingspris. Manderådet kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten, og ikke Manderådet.

Ophavsret.

Kunden er forpligtet til at overholde Manderådet’s og eventuelle underleverandørers til enhver tid gældende immaterielle rettigheder og licensvilkår, og forpligtes hermed til at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler.

Tvister og klager

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os ved at benytte vores kontaktformular eller skrive direkte til vores kundeservice via. e-mail . Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan private indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvister med erhvervsdrivende afgøres i sø- og handelsretten. I øvrigt henvises der til dansk købelovs almindelige bestemmelser.

Privatlivspolitik

Læs om privatlivspolitik, personoplysninger, GDPR og personoplysninger offentliggøres og vedligeholdes hér: https://manderaadet.dk/privatlivspolitik/

Nyhedsbreve og e-mail kontakt

Manderådet udsender løbende nyhedsbreve til registrede medlemmer og eller tilmeldte til vores nyhedsbrev. Vi sender altid e-mail til kunder i forbindelse med fakturering. Har du købt et abonnements produkt, herunder medlemsskab så sender vi løbende notifikationer i hele aftale perioden. Det giver dig bl.a. mulighed for at tage stilling til eventuelle ændringer af aftalen.

Foreningens stamdata:

Foreningens navn: Manderådet
Foreningens hjemmeside: manderaadet.dk
CVR Nr.: 41719273
Istedgade 79
1650 København V
E-mail: sekretariat@manderaadet.dk
Telefon 26561282
Etableret: September 2020

Betingelserne er senest opdateret den 01/03/2023