Manderådet

Manderådet arbejder for mænds og drenges ligestilling, og et demokrati i balance.
Vi drager omsorg for vores sønner og døtre, søstre og brødre og mødre og fædre, og støtter udsatte borgere. Målet er et samfund med en fornuftig balance mellem kønnene, og hvor der er plads til naturlige og kulturelle forskelligheder i et frit og demokratisk Danmark.

Vi arbejder blandt andet for øget fokus på udfordringer i Familieretshuset, uddannelsessystemet, sundhedssektoren og socialt – og drifter Manderådets Kammerathjælp, en hjælpelinje til mænd og drenge i bekneb, samt Manderådets Mandegrupper.

Manderådet oplyser organisationer og politiske partier omkring mænds ligestilling, stiller sig til rådighed for pressen og arbejder med generel folkeoplysning.

Manderådets medlemmer

Simon Simonsen
Formand
Daniel Pinderup
Redaktør og Medlem af Styrelsen
Thomas Dodd
Medlem af Styrelsen
Kim Lindgreen
Medlem af Styrelsen
Kåre Fog
Medlem af Styrelsen
Niels Nørløv Hansen
Medlem af Styrelsen
Torben Haugaard
Medlem af Styrelsen
Kresten Lidegaard
Sekretær
Thomas Wivel
Præsidiemedlem
Søren Hansen
Præsidiemedlem
Ole Bjerg
Præsidiemedlem
Paul Lloyd Robson
Præsidiemedlem
Morten Schütt
Præsidiemedlem