Manderådet

Manderådet arbejder for mænds og drenges ligestilling, og et demokrati i balance.
Vi drager omsorg for vores sønner og døtre, søstre og brødre og mødre og fædre, og støtter udsatte borgere. Målet er et samfund med en fornuftig balance mellem kønnene, og hvor der er plads til naturlige og kulturelle forskelligheder i et frit og demokratisk Danmark.

Vi arbejder blandt andet for øget fokus på udfordringer i Familieretshuset, uddannelsessystemet, sundhedssektoren og socialt – og drifter Manderådets Kammerathjælp, en hjælpelinje til mænd og drenge i bekneb, samt Manderådets Mandegrupper.

Manderådet oplyser organisationer og politiske partier omkring mænds ligestilling, stiller sig til rådighed for pressen og arbejder med generel folkeoplysning.

Organisation

Organisationsdiagram
Organisationsdiagram

Styrelse

Simon Simonsen, Formand
Torben Haugaard, ordfører, Metoo og familieret
Thomas Martin Nielsen, Redaktør
Michael Bang, Sekretariatsleder
Daniel Pinderup, ordfører
Henrik Kollerup, Sekretariat og kasserer
Lars Hoffmann, Sekretariat
Kim Lindgren, Familieret
Kåre Fog, Akademisk Udvalg
Niels Nørløv
Thomas Dodd
Kresten Lidegaard

Forretningsudvalg

Simon Simonsen, Formand
Torben Haugaard, Ordfører
Thomas Martin Nielsen, Forlagsredaktør
Michael Bang, Sekretariatsleder

Ordførere

Formand, Simon Simonsen, Formand
Torben Haugaard, 
Redaktør, Thomas Martin Nielsen
Daniel Holst Pinderup

Sekretariat

Sekretariatsleder, Michael Bang
Kasserer, NN
Lars Hoffmann
Jonas Hansen

Redaktion
Redaktør, Thomas Martin Nielsen 
Jesper Lindstrøm
Michael Bang
Jonas Hansen
Nick Mogensen
NN

Viden/Akademisk Udvalg
Kåre Fog
Thomas Martin Nielsen
Kresten Lidegaard
Simon Simonsen

Familieret
Kim Lindgren
Torben Haugaard
David Lodahl
Thomas Bjerring Qvist

Metoo
Torben Haugaard
NN

Drenge i skolen
Kåre Fog
Michael Bang
Thomas Martin Nielsen
Torben Haugaard
Simon Simonsen

Forlag
Simon Simonsen, Ansvarshavende redaktør
Thomas Martin Nielsen, redaktør
Kåre Fog
Korrekturlæsere søges

Mænds Sundhed
David Lodahl
NN

Kammerathjælpen
Michael Bang
Torben Haugaard

Kontakt Manderådet

Eller send os en mail på: info@manderaadet.dk