Manderådet

“Manderådet arbejder for drenges, mænds og fædres vilkår og et demokrati i balance.
Vi drager omsorg for vores døtre og sønner, søstre og brødre og mødre og fædre, og støtter udsatte borgere. Målet er et samfund med en fornuftig balance mellem kønnene, og hvor der er plads til naturlige og kulturelle forskelligheder i et frit og demokratisk Danmark.

Vi arbejder blandt andet for øget fokus på udfordringer i drenges opvækstvilkår, familiens muligheder, uddannelsessystemet, sundhedssektoren og socialt. Og vi drifter Manderådets Kammerathjælp, en hjælpelinje til drenge og mænd i bekneb, samt Manderådets Mandegrupper.

Manderådet samarbejder med organisationer og politiske partier omkring mænds ligestilling, stiller sig til rådighed for pressen og arbejder med generel folkeoplysning.”


Organisation

Organisationsdiagram
Organisationsdiagram

Styrelse

Torben Haugaard, ordfører, Metoo og familieret
Thomas Martin Nielsen, Redaktør
Henrik Kollerup, kasserer
Lars Hoffmann
Kim Lindgren, Familieret
Kåre Fog
Thomas Bjerring Qvist

Forretningsudvalg


Torben Haugaard
Thomas Martin Nielsen, Forlagsredaktør

Redaktion

Thomas Martin Nielsen, Redaktør,  
Kim Lindgren
Torben Haugaard
Lotte Falk

Familieret

Kim Lindgren
Torben Haugaard
Thomas Bjerring Qvist

Metoo og Samtykkelov
Torben Haugaard

Drenge i skolen
Kåre Fog
Thomas Martin Nielsen
Torben Haugaard

Forlag
Thomas Martin Nielsen, redaktør
Kåre Fog
Korrekturlæsere søges

Mænds Sundhed
NN

Kammerathjælpen
Torben Haugaard

Kontakt Manderådet

Eller send os en mail på: info@manderaadet.dk