Formanden taler på Fars Dag

Manderådets formand, Simon Simonsen, indledte talerrækken ved vores fejring på Christiansborgs Slotsplads på Fars Dag:

Kære alle sammen

Tak fordi i er med til at markere Fars dag og Grundlovsdag. Vi startede Manderådet for 5 år siden på Københavns Rådhus. Og det er en glæde i dag at stå her foran Folketinget på både Grundlovsdag og Fars dag. Som socialdemokrat er det godt at se at det er en bred og tværpolitisk kamp med politikere fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Det er bredden i kampen – der giver resultater. Og det også godt at se, bredden i dagens program med: mandevejleder, læge, debattør, journalist, terapeut, psykolog, politimand.
Tak til jer der står her i dag
Tak fordi i står fast på at fædre er et fundament i vores liv og samfund.
Tak fordi er med til at hylde og fejre de danske fædre.
Tak til alle fædre fordi de gør en kæmpe forskel for børnene, – for døtre og sønner, for vores kvinder, mødre, for bedstefædre og bedstemødre. Tak!
Tak til alle fædre, fordi i er så omsorgsfulde. Når vi ser ud i verden er danske fædre nogle af de mest omsorgsfulde fædre overhovedet.
Tak til alle fædre fordi I tror på familien og parforholdet – fordi I vil det godt for børnene og for begge forældre.
Tak til alle fædre fordi I bruger de naturlige og kulturelle kønsforskelle til at opdrage jeres børn.
Også tak til mødrene. Ingen fædre uden mødre. Og ingen Fars dag uden også at takke mødrene.Tak for det vidunder det er, at I har båret, født og ammet børnene, tak for jeres dybe omsorg og for alt det I har givet dem.
Tak til det kæmpe store befolkningsflertal af fædre og mødre der hjælper hinanden. Der tror på familien og parforholdet. På mor og far.

Dagen i dag er også til de fædre der kæmper for døtre og sønner. Dagen i dag, er særligt er deres. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner bliver dagligt knust i Familieretshusets – på den mest inhumane måde. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner, møder næsten ingen forståelse i det politiske system. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner, beskrives sjældent i medierne – og hvis de gør, så er det ofte nedladende. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner har en meget lille plads hos fagprofessionelle, i uddannelserne og i det akademiske system – disse fædres og deres børns, sorg og problemer anses desværre ikke for væsentlige. Mode-teorien er i dag 4. bølge feminisme der ser det onde patriarkat overalt og nedgør de store menneskelige lidelser som døtre, sønner og fædre har. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner bliver der flere og flere af. Fædre og deres børn der har et kæmpe hul i maven af savn til hinanden. Fædre og deres børn som græder sig i søvn i savn og frustration. Fædre og deres børn som dem bærer det største kors af os alle – ikke at kunne være med dem man elsker. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner, er dem vi skal slå ring om og slås for. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner ER os. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner, ER alle danske fædre. Fædre der kæmper for deres døtre og sønner skal vi alle: mødre som fædre, bedstemødre og bedstefædre, slå ring om.

Vi skal aktivere det meget store befolkningsflertal der vil det godt for både døtre, sønner, mor og far. Vi skal modvirke særinteresserne i medier, i forvaltningerne, i det akademiske og politiske system.

ALLE børn har en far – og ALLE børn har en mor.

Hvis det ene køn taber, taber begge.

På Manderådets vegne

Tak!