#metoo med døden til følge

Sagen om stjernekoreografen Liam Scarlett ved Det Kongelige Teater henleder unægteligt tankerne på sagen om den svenske teaterchef Benny Fredriksson. Begge havde ledende stillinger i kulturlivet. Begge blev fyret og navngivet offentligt. Begge begik selvmord under #metoo-kampagnen.

Blev fyret offentligt mens han lå for døden

D. 16. april offentliggjorde Det Kongelige Teater en pressemeddelelse om, at Scarlett var blevet fyret og hans forestilling Frankenstein aflyst. Fire dage forinden havde den britiske koreograf forsøgt selvmord ved hængning. Han lå derfor på hospital i Ipswich, England, hvor han døde samme dag som nyheden blev offentliggjort.

”Der var dialog mellem Liam og teatret over nogen tid og ad flere omgange. Vi var i en situation, hvor en aflysning for os var uundgåelig og hvor vi vurderede, at det var uundgåeligt, at aflysningen også ville komme til offentlighedens kendskab under alle omstændigheder. Derudover har jeg ikke noget at tilføje omkring detaljerne i denne sag, som endte så tragisk”, siger teaterchef Kasper Holten fra Det Kongelige Teater.

Tredje gang under anklage

Scarlett var to gange tidligere blevet anklaget i #metoo, henholdsvis i London og Australien. Begge gange blev han frikendt i undersøgelser – men fyret alligevel. Også ved Det Kongelige Teater blev Scarlett anklaget for krænkende adfærd, men udenfor teateret og ikke i arbejdssituationer.
De nærmere detaljer er fortsat ukendte.

Om offentliggørelsen udtaler Christian Schjøler, lektor i arbejdsret ved Syddansk Universitet:

”Det, som er uklart er, hvilken interesse Det Kongelige Teater har i at offentliggøre navnet andet end at fokusere opmærksomheden på personen og samtidig fremstå sober og handlekraftig. Den interesse, mener jeg ikke, kan bære videregivelsen af navnet”.

På kulturministerens bord

Sagen er nu endt på kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens bord. Ministeren er bedt om at redegøre for forløbet, som trods anmodning om aktindsigt er mørklagt af Det Kongelige Teater. Herunder korrespondance mellem teatret og Kulturministeriet. Afvisningen af aktindsigt er nu indklaget for Folketingets Ombudsmand.

Jurist og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen udtaler om klagen til Ombudsmanden:

”Der kan være andre oplysninger – f.eks. om proceduren ved beslutning om aflysning, som næppe kan afslås. Hvis ombudsmanden tager sagen kan det tænkes, at han skelner mellem på den side detaljerede oplysninger om krænkelser og andre følsomme oplysninger om den afdøde, der ikke må udleveres, og på den anden side andre typer oplysninger f.eks. om proceduren ved aflysning, økonomi og lignende”

Ekko fra Sverige

På samme dag som Liam Scarlett åndede ud, var Det Kongelige Teater ikke kendt med Scarletts tilstand. Teaterchef Kasper Holten udtalte følgende til Berlingske omkring beslutningen om at lukke forestillingen:

”Jeg ville jo ønske, at vi noget tidligere vidste det, vi ved nu, så vi kunne have grebet ind. Men det væsentligste for mig er, at denne beslutning nu er taget, og at den er taget i god tid, inden forestillingen skulle spille. Det føles som den rigtige beslutning”, sagde teaterchefen og uddybede:

”… hvis vi siger, at krænkende adfærd er uacceptabelt – og det har vi sagt højt og gentagne gange – så er det også vigtigt, at vi viser, at det har konsekvenser, når det sker. Sådan som sagen er blevet belyst, var det ikke rigtigt at spille den pågældendes værker.”

Journalist Åsa Linderborg, som var blandt de ansvarlige bag udhængningen af den svenske teaterchef, Benny Fredriksson, advarede ellers kraftigt imod navns nævnelse i offentligheden. Dét var en dyr lektie efter teaterchefens selvmord.

Liam Scarlett blev 35 år.

Manderådet er imod #metoo

Seksuelle krænkelser er uacceptable.

Som #metoo-kampagnen har udviklet sig, er præmisserne dog blevet uacceptable fra både et retssikkerhedsmæssigt og etisk standpunkt. Det er efterhånden mange juraeksperter enige i. Derfor stiller Manderådet sig imod #metoo-kampagnen, og arbejder aktivt for retssikkerhed og etisk forsvarlig behandling i sager, som har med #metoo at gøre.

Hvis du udsættes for urimelig eller uetisk behandling, kan du kontakte Manderådets Kammerathjælp. Det er en hjælpelinje for drenge og mænd i bekneb, og vi støtter dig også hvis du har ondt på sjælen af andre årsager.

Hvis du har selvmordstanker, skal du kontakte Livslinien med det samme.

Du kan støtte Manderådets arbejde ved at blive medlem, eller give en donation efter eget valg på MobilePay 775050.

Når ét køn taber – så taber begge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.