Eneste stemme for manden

Jeg deltager i manderådets arbejde fordi der reelt ikke er noget bedre alternativ for at give manden en stemme i den offentlige debat i Danmark.