Psykisk partnervold slår mandlige ofre hårdere end fysisk vold

Foreningen Lev Uden Vold har udgivet en ny undersøgelse om partnervold mod mænd. Det skriver Dagbladet Information.

Undersøgelsen viser, at psykisk vold rammer mænd særdeles hårdt – endda endnu hårdere end fysisk vold. 
Konsekvenserne af psykisk partnervold kan være katastrofale. For eksempel isolation, skam, følelse af utilstrækkelighed, usikkerhed, magtesløshed, hjemløshed, PTSD og selvmord.

Blind vinkel i forskningen

»Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er mænd, der også er udsat for grov vold, og det skal vi huske at anerkende som samfund, så vi får gjort op med forestillingen om, at mænd ikke oplever vold, og så vi kan hjælpe de mænd, der er udsat for den«, siger Sine Gregersen, direktør i Lev Uden Vold.

Hun påpeger en blind vinkel for problemet:

»Rapporterne viser, at mænd kommer i klemme på en anden måde, end hvad vi har haft blik for indtil nu«, siger hun.
Dét tilslutter ph. d. i psykologi Sarah Bøgelund Dokkedahl sig:

»Det var kvindebevægelsen, der i løbet af 70’erne satte fokus på vold mod kvinder som et samfundsproblem og et eksempel på kvinders manglende ligestilling. Af den grund har samfundsdebatten primært handlet om vold mod kvinder. Det betyder, at partnervold mod mænd altid har stået i skyggen af vold mod kvinder, og at mange har haft behov for at påpege, at vold mod kvinder er mere alvorlig og forekommer oftere, når snakken er faldet på partnervold mod mænd«, siger hun.

Forskellige opfattelser af vold

Psykologiprofessor fra Molde University College Solveig Karin Bø tilslutter sig pointen omkring en »videnstradition for partnervold mod kvinder«, og uddyber endnu en udfordring:

»at mænd også kan blive udsat for partnervold og kan være bange for en person, der er mindre, end de selv er«, siger hun, og uddyber: »Det er også noget, kvinder bruger i selve truslerne mod manden ved at sige, at ingen vil tro på ham, hvis han fortæller det til nogen«, og påpeger at også forskellig opfattelse af vold som en udfordring:

»Det er vanskeligere for mænds venner og kolleger at forstå, at mænd også kan blive udsat for partnervold og kan være bange for en person, der er mindre, end de selv er«, siger hun.
»Det er også noget, kvinder bruger i selve truslerne mod manden ved at sige, at ingen vil tro på ham, hvis han fortæller det til nogen«. Også mandlige ofres egen opfattelse er forskellig:

»Når vi laver undersøgelser, viser det sig, at kvinder og mænd har ulige voldsdefinitioner. Vi ser, at nogle mænd svarer nej til både at medvirke i undersøgelser eller at have været udsat for partnervold, men når man begynder at spørge mere konkret ind, viser det sig, at de faktisk har været udsat for definitionen af partnervold, så det kan være svært at få den her viden om mænd«, siger hun.

Katastrofale konsekvenser

Sarah Bøgedal Dokkedahl er enig i den forskellige opfattelse af partnervold. Hun forklarer at mænd oplever mindre frygt end kvinder, når de er udsat for partnervold, fordi de inderst inde ved, at de ville kunne forsvare sig selv fysisk.

Den slags vold har altid til formål at dominere eller kontrollere ofret. Det er derfor nærliggende, at mænds statistiske fordel i fysisk størrelse resulterer i, at kønnene udvikler forskellige måder at udøve volden på – og at mænd derfor især rammes af psykisk vold:

»Meget af volden bunder også i sociale normer og klassiske kønsopfattelser, og derfor kan en mand særligt rammes på, at han for eksempel ikke præsterer seksuelt, at han ikke kan forsørge sin familie, eller at han er en taber«, forklarer hun.

Udover risiko for social udsathed, hjemløshed og afkobling fra arbejdsmarkedet, er det almindeligt, at psykisk vold »udsletter en del af ens identitet«. »Det betyder, at man til sidst får svært ved at markere sine egne grænser og at bryde ud af volden, fordi man mister blikket for, hvem man er, eller bliver bekræftet i et negativt selvværd og begynder at betragte sig selv som et menneske, der ikke har særlig meget værdi«, siger hun.

Du er ikke alene

Det Kriminalpræventive Råd estimerer, at 19.000 mænd udsættes for partnervold hvert år. Vive estimerer, at tallet er dobbelt så stort, hvis man inkluderer psykiske voldsofre.

Hvis du er eller har været udsat for psykisk partnervold, kan du række ud til Manderådets Kammerathjælpemail.
Vi er der for dig.

Du kan støtte Manderådets arbejde med en donation af valgfri størrelse på MobilePay 775050, eller melde dig ind i Manderådet her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.