Manderådets politik omkring drenges slagside i skolen

Manderådet har en stærk holdning til udfordringen med drengenes slagside i vores skole- og uddannelsessystem. Vi ser det som et svigt, et stort samfundsproblem, og et massivt ressourcespild.

1. Der skal laves kampagner målrettet lærere, undervisere og skolepædagoger for at gøre opmærksom på drengenes slagsside, og stille spørgsmålet:
“Hvornår er det en fordel for dine elever at have meget testosteron?”

2. Der skal prioriteres dansk forskning i hvilken didaktik drenge trives bedst i.

3. På læreruddannelserne gøres det obligatorisk, på opgave/afleveringsniveau, at lave didaktisk redegørelse for, hvordan man som kommende lærer vil bidrage til at nedbringe drengenes slagside i skolerne.

4. Man ved, at de elever med de største fysiske muskler, også har mest glæde af bevægelse. Derfor skal der føres skærpet tilsyn og indføres sanktioner, til de skoler og kommuner, hvor eleverne ikke får de 45 min. bevægelse om dagen, som skoleloven har foreskrevet siden 2014.
Fysisk aktivitet er det element fra skolereformen der har fået mindst opmærksomhed, og det skal vendes med det samme.

5. Socialisering gennem konkurrence er generelt motiverende for drenge. Undervisningsministeriet udfærdiger en publikation om positive måder at skabe rammer for konkurrenceelementet i skolens trin og fag, og der afholdes en dagskonference for skolekonsulenter hvor emnet vendes.

6. Der annonceres og målrettes kampagner, som er rettet mod at få mandlige ansøgere til at søge ind på læreruddannelsen.

7. Maskulinitetens positive sider understreges i alle pædagogiske og didaktiske sammenhænge i både læreruddannelse og pædagoguddannelse.

Drengenes slagside er ikke et nyt problem

Allerede tilbage i 1974 råbte børnepsykolog Gideon Zlotnik vagt i gevær i en rubrik hos Berlingske. Anledningen var skolereformen, som blev indført året efter. Siden er det gået ned ad bakke for drengene i skolesystemet – hvad Dansk Erhverv går så langt som til at kalde en “spirende social katastrofe”.

Manderådet er enige i betegnelsen fra Dansk Erhvervs side, og insisterer på umiddelbar indsats. Vores fundament ligger i evidensbaseret videnskab og praktiske erfaringer. Vi er uenige med den nyligt nedsatte ekspertgruppe på området omkring i særdeleshed kønnets betydning for udfordringen – her kan du læse en kritik deraf, rettet til Børne- og Uddannelsesministeriet.

Støt Manderådets arbejde for drengene, og bliv medlem for bare 200,-/år. Du kan også støtte vores arbejde med hjælpelinjen Kammerathjælpen for drenge og mænd i bekneb, med en valgfri donation til MobilePay 775050.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.