Den gode dreng i skolen

Af Michael Bang, Manderådets udvalg om Drenge-didaktik. Tidligere speciallærer og pædagogisk konsulent.

Spørg drengens voksne, hans forældre, hans lærere, eller hans pædagoger, hvornår det er en fordel at være en dreng i skolen. Bare spørg, og del efterfølgende med os andre, hvad du får af svar. Desværre skal du nok belave dig på, at der enten er stilhed, eller også negative svar om kønsstereotyper og andet femicentrisk tankegods. 

Ca 75 % af elever der modtager specialundervisning er drenge. Drenges mistrivsel begynder i børnehaveklassen, og den følger dem i resten af deres uddannelsesliv. Den tendens er desværre stigende. Det betyder også, at andelen af elever der forlader grundskolen uden nogensinde at få yderligere uddannelse, udgøres af en stigende mængde drenge.
Vi kan sikkert allerede se Emil fra Lønneberg for os, og urolige drenge der ikke kan sidde stille i klassen, elever der slås i skolegården og ikke løser deres konflikter med demokratisk samtalepraksis, eller elever der bare ikke kan følge med omkring det faglige. Som tidligere lærer er det ihvertfald ikke svært at genkende den dreng, der tager lidt rigeligt af klassens tid, fordi han ikke kan sidde stille, ikke kan følge med, ikke kan opføre sig ordentligt, ikke, ikke, ikke…. Tænketanken DEA undersøgte forholdet i 2019, og konklusionen var tydelig: Drenge mistrives allerede i børnehaveklassen, og det smitter af på deres faglige niveau. Vi kan se en lang række eksempler på feminisering af grundskolen, og vi mener, at drenge simpelthen kæmper imod de her tendenser, men at de ikke bliver taget alvorligt som drenge, når de kæmper imod feminiseringen af dem.

21-2-2023 Danmarks Statistik , © www.statistikbanken.dk/SPECIAL1

Men hvad KAN drengen GODT? Hvornår er det en fordel for barnet at være DRENG? Og hvad er svaret? Det spørgsmål har jeg stillet forskellige lærere gennem de sidste par år, og jeg har desværre stadig til gode at få et entydigt positivt svar. Derfor opfordrer Manderådet hermed til, at du spørger dig selv som forælder til en dreng, som lærer eller pædagog; Hvornår er det egentlig en fordel at være dreng?

Manderådet har lavet en liste med konkrete forslag til Undervisningsminister Mathias Tesfaye. Lige nu ligger Special-udvalget om forskellen mellem drenge og piger i skole og daginstitutioner i dvale.  Vi tillader os at foreslå ministeren, at han bare dropper udvalgsarbejdet, og går direkte til løsningerne, gerne med inspiration i vores 7-punkts-katalog, så arbejdet ikke trækkes yderligere i langdrag. Ligeledes har vi bemærket en massiv overvægt af erklærede feminister i udvalget, hvilket vi ikke ser som betryggende, i betragtning af, at knap 80% af de ansatte i de berørte sektorer i forvejen er kvinder, som, fair nok, ikke tidligere har været i stand til at skabe positiv forandring på området – faktisk tværtimod. Ligeledes opfordrer vi Ligestillingsministeren til at løfte problemet i regeringen, hvis altså hun vitterligt mener, at den feminisme hun står for, også handler om drenges vilkår. 

Vi tager også for givet, at når de berørte ministre lige er færdige med fejringerne af 8. marts, at de så begge er i stand til at svare på det ret simple spørgsmål: 

Hvornår er det en fordel at være en dreng i den danske grundskole?

Manderådets 7 forslag til regeringen

  1. Der skal omgående laves kampagner målrettet lærere, undervisere og skolepædagoger, der gør opmærksom på drengenes slagside, og stiller spørgsmålet: “Hvornår er det en fordel for dine elever at være dreng?” 
  2. Der skal prioriteres dansk forskning i hvilken didaktik drenge trives bedst i.
  3. På læreruddannelserne gøres det obligatorisk, på opgave/afleveringsniveau, at lave didaktisk redegørelse for, hvordan man som kommende lærer vil bidrage til at nedbringe drengenes slagside i skolerne.
  4. Det vi allerede ved er, at de elever med de største fysiske muskler, også har mest glæde af bevægelse. Derfor skal der føres skærpet tilsyn og indføres sanktioner, til de skoler og kommuner, hvor eleverne ikke er sikret de 45 min. bevægelse om dagen, som skoleloven har foreskrevet siden 2014. Fysisk aktivitet er det element fra skolereformen der har fået mindst opmærksomhed, og det skal vendes med det samme. 
  5. Socialisering gennem konkurrence er generelt motiverende for drenge. Undervisningsministeriet udfærdiger en publikation om positive måder at skabe rammer for konkurrenceelementet i skolens trin og fag, og der afholdes en dags-konference for skolekonsulenter hvor emnet vendes, hurtigst muligt.
  6. Der annonceres og målrettes kampagner, som får mandlige ansøgere til at søge ind på læreruddannelsen. 
  7. Maskulinitetens positive sider understreges i alle pædagogisk-didaktiske sammenhænge.


Illustration: Politisk Kunst af Mycorrhiza
Kilder

Udvikling af elever i specialtilbud https://www.kl.dk/media/22980/udviklingen-i-elever-i-specialtilbud.pdf

Drenge mistrives når de begynder i skolen https://dea.nu/i-farver/publikationer/borns-trivsel-i-bornehaveklassen-og-senere-faglige-resultater

Statistikbanken om skole fordelt på køn https://www.statistikbanken.dk/20130