Manderådets Pris gives til Mette Thiesen

Mette Thiesen har kæmpet utrætteligt for fremmedgjorte fædre. Bidraget til utallige demonstrationer, events og møder. Har stillet flere kloge gode forslag i Folketinget, samt initieret høringer og stillet de kloge og skarpe spørgsmål i Folketinget. 

Som om det ikke var nok, så har Mette Thiesen yderligere kæmpet for kønsneutralisering af lov om krisehjælp til ofre for partnervold. Et arbejde der nu har båret frugt. Thiesens navn står ikke på det nye lovforslag, men Mandeprisen gives også som anerkendelse af, at det reelt var Mette Thiesen der fremførte det lovforslag, som fik snebolden til at rulle.