Mænds og drenges ligestilling tilgodeses med 35 millioner kroner

Hvorfor fejres det ikke?

I den netop offentliggjorte aftale om fordelingen af de 885,5 millioner kroner i SSA-midler (social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet) for de næste fire år er initiativer til mænds og drenges ligestilling tilgodeset med 35 millioner kroner fordelt på syv underpuljer. Dette er et regulært nybrud og en lille sejr for udsatte mænds og drenges ligestilling med udsatte piger og kvinders mulighed for at blive set og hjulpet ud fra deres specifikke forudsætninger. Det er en politisk anerkendelse, som ikke er set så tydelig før. Det kan det politiske medie Altinget godt se, og derfor nævnes det i deres overskrift.

Det kan Manderådet også, og vi er glade! For man kan med rimelighed forvente, at der i årene fremover vil blive talt mere om mænds, fædres og drenges problemer, og hvad de bedste løsninger er på problemerne. Den økonomiske indsprøjtning vil forhåbentlig, foruden øget opmærksomhed, også tilvejebringe mere nuanceret viden, der kan bygges videre på. Uden at det i øvrigt skal og bør være på bekostning af andre.

DR – public service for hele Danmark?

Men hvorfor vækker det ikke glæde eller i det mindste giver anledning til opmærksomhed i Danmarks største public service station, DR, der ellers er meget opmærksomme på kønspolitiske nyheder? I hvert fald så længe det angår piger og kvinder, er intet for småt for DR i de her dage. Nævnte de mon virkelig ikke udmøntningen af SSA-midlerne med et eneste ord og fremdrog et eneste lille eksempel? Jo-jo da, det gjorde de, og eksemplet var også ganske lille rent økonomisk såvel som i omfang. DR valgte simpelthen at forbigå de delaftaler af udmøntningen, der objektivt havde størst nyhedsværdi, for i stedet at fremhæve et mindre, ambulant tilbud til kvinder der har været udsat for vold i nære relationer, og som nu var blevet reddet økonomisk. Ikke at de fem krisecentre*, der står bag tilbuddet ellers ville være nødt til at lukke helt, da deres økonomiske eksistensgrundlag er sikret gennem anden lovgivning. Tilbuddet er vel uden tvivl godt, omend med kønsbetinget adgang, men det er ikke det eneste. Til gengæld er det enestående, at mænds og drenges ligestilling overhovedet får chancen for at blive økonomisk understøttet af staten.

Hvorfor er DR så berøringsangste over for denne positive og glædelige nyhed?

Hvad mon de ligger under for, siden de ikke engang under ‘kort nyt’ kan få sig til at nævne det? Det er næppe frygten for mangel på klik, når det udgør en lillebitte del af en lang strøm af små nyhedsbulletiner. Det ligner nærmest en bevidst fortielse.

*) Af aftaleteksten fremgår det, at Holstebro Krisecenter har tilbuddet ‘Sig det til nogen’ sammen med fire andre krisecentre, heriblandt det i forvejen velstøttede Danner.

Folketingssalen udviser tegn på kønspolarisering

Socialordførerne fra hvert af aftalens partier har under aftalen kort fremhævet, hvad de hver især finder vigtigt ved det færdigforhandlede resultat. Her bemærker Manderådet, at der i Folketinget ikke bare er en polarisering i højre og venstre, men også en tendens til en polarisering mellem kvinde- og mandevenlige partier.

Således bemærker Victoria Velasquez, Enhedslisten:
“Med aftalen både redder og udbygger vi nogle fuldstændig afgørende indsatser forde mest udsatte i vores samfund. Det gælder for eksempel Danners ambulante krisehjælp til partnervoldsofre, som Enhedslisten endnu en gang har kæmpet for at sikre midler til. Men det bør ikke være en kamp. Det understreger, at finansieringen af civilsamfundet er alt for ustabil. Derfor er vi glade for, at vi med denne aftale lover hinanden, at vi nu endelig får en ny finansieringsmodel på plads, så vi får styrket civilsamfundet og det sociale arbejde. Det er et nybrud og et virkelig vigtigt skridt i den rigtige retning.”

EL synes at være helt blinde for det egentlige nybrud, nemlig at mænd overhovedet er kommet i betragtning. Og hun har heller ikke sans for, at det har krævet en årelang kamp at komme dertil, mens hun specifikt kræver Danners fortsatte krisehjælp, der udelukkende er målrettet kvinder konsolideret i en varig finansiering.

Lotte Rod, Radikale Venstre, nævner direkte nogle i forvejen massivt støttede interesseorganisationer med stort kønsbias til kvindelig side, som hun mener skulle have haft mere på bekostning af blandt andet midler til genoprettelse af det utilstrækkelige familieretlige system. Og har hun nogen glæde over, at mænd nu endelig tilgodeses i ligestillingen, så gemmer hun det godt :

“I Radikale Venstre har vi brugt vores indflydelse på ligestilling, især vold mod kvinder og børn gennem Danner, Joannahuset og Lev uden Vold. Men også Checkpoints testcentre er vigtige for os for at sikre lige muligheder uanset køn, baggrund eller seksualitet. Stod det til mig, skulle alle pengene bruges på de gode indsatser, der sker – men som nu skæres ned, fordi regeringen vælger at bruge en stor del af pengene på familieret og ældrepleje, som burde ligge uden for SSA. Jeg er især ked af, at vi ikke kunne få opbakning til Venner viser vej, Kvinfos mentornetværk og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Dem kommer vi til at kæmpe videre for. Vi skal have en varig finansieringsmodel, så bærende dele af vores civilsamfund ikke år efter år skal stå i denne usikre situation.

Omvendt kan Mette Thiesen, Danske Folkeparti som en af de få godt få øje på, hvor de egentlige nybrud er at finde:

“I Dansk Folkeparti er vi særligt glade for, at de mest udsatte igen tilgodeses i denne SSA-aftale. Det er blandt andet mennesker i hjemløshed og mennesker med demens. Samtidig tager vi fat på de store udfordringer, der er med mænds ligestilling på sundhedsområdet, som hidtil har været overset. Vi er særligt glade for, at vi også i aftalen prioriterer det familieretlige system, som virkelig trænger. […].”

Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige, bemærker også skridt mod en bedre balance uden at kræve ofre i et nulssumsspil:

“Vi skal holde hånden bedre under mennesker med handicap, borgere med demens og udsatte børn, voksne og unge i vores samfund. […]. Det har blandt andet været vigtigt for os at afsætte midler til at sikre, at voldsudsatte mænd og deres børn kan få skatteyderbetalt psykologhjælp svarende til voldsudsatte kvinder, indtil de får den lovsikrede ret i midten af 2024. […]”

Resten af Folketingets partier, som alle er med i aftalen, har valgt at udtale sig mere kønsneutralt og generelt om aftalens resultater.

Manderådet ser frem til at samarbejde med alle, uanset partifarve, om at sætte fokus på de udfordringer, som rammer drenge, mænd og fædre overalt i Danmark. 

Relevante links:

https://www.altinget.dk/boern/artikel/flere-penge-til-handicapomraadet-og-maends-Ligestilling-saadan-skal-ssa-reserven-paa-885-millioner-kroner-fordeles

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/tilbud-til-voldsramte-kvinder-i-holstebro-reddet-i-11-time

https://digmin.dk/ligestilling/nyheder/nyhedsarkiv/2023/nov/nye-tiltag-skal-styrke-Maends-og-drenges-ligestilling

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/nov/folketingets-partier-fordeler-885-millioner-Kroner-

Link til den samlede aftale:

https://sm.dk/Media/638345206992375442/Aftaletekst_SSA2024-2027.pdf