Manderådets Pris givet til Henrik Dahl

I anledning af Mændenes Internationale Dag den 19. november fik Henrik Dahl (MF, LA) Manderådets Pris. Overrækkelsen fandt sted ved et velbesøgt arrangement i Indre By og Henrik Dahl fik prisen for

“Din eksemplariske kamp for saglig argumentation og redelighed i den politiske debat.
Du har arbejdet utrætteligt for at påpege, at i politik bliver lovgivning ofte baseret på medieskabte narrativer, som ikke har hold i fakta, og at disse narrativer alt for ofte tager afsæt i aktivistisk forskning; og at især kønspolitik er domineret af ideologiske forskere, magtfulde statsstøttede feministiske NGO’er, der udnytter et falsk narrativ om en imaginær offerrolle, for at tækkes medierne og deres kernevælgere. Din kamp mod feminismen, wokeismen og den politiske korrekthed er enestående og vigtig. Dine bidrag er både saglige, begavede, konkrete og ikke mindst modige – i dagens anledning giver Manderådet dig prisen som tak for dit mandsmod.”

Prisvinderen udtrykte stor glæde og stolthed over prisen, og efter hans takketale fik de fremmødte lejlighed til at gå i dialog med Henrik Dahl. Det kom der mange spændende pointer ud af – her er en lille buket af de vigtigste:

– Den største trussel, vi skal være opmærksomme på i disse år, er tendensen til at erstatte individuelle rettigheder med kollektive rettigheder. Vi skal insistere på, at rettigheder er knyttet til individet og ikke til gruppen i et liberalt demokrati.
– Problemet hænger ikke mindst sammen med det faktum, at vi er oppe imod et konglomerat af politikere, NGO’er, forskere og medier som har et monopollignende greb om kønsdiskursen og som ønsker at tildele især kvinder kollektive rettigheder på bekostning af mænd.
– Mange af tidens “vedtagne sandheder” er i virkeligheden løgne, som vi kollektivt er blevet forledt til at acceptere.
– Endelig ligger der en stor udfordring i, at de mange mennesker, som er ansat af det offentlige til at løse samfundets problemer, i virkeligheden er jobafhængige af problemernes eksistens, og vil miste deres job hvis problemerne løses. Derfor sker der så lidt, trods stadigt flere offentligt ansatte og øgede offentlige udgifter.

Tak til Henrik Dahl for en spændende og tankevækkende eftermiddag!