Uetisk feministisk brud på Filmloven

Manderådet: Vi bør støtte kunst og kunstnere, ikke folk med bestemte kromosomer. Det er nedværdigende over for kvinder, der ikke længere kan være sikre på, at de alene får støtte på deres ide og kvalifikationer.

Det er nedværdigende over for mænd, der nu med rette kan tro, at de vrages alene grundet deres køn.

Det er uetisk. Feminismen nedværdiger begge køn.

Manderådet: Det er en myte at kvinder diskrimineres i dansk kulturliv. Det er aldrig blevet dokumenteret hverken inden for film, musik eller billedkunst. Derfor skal hverken kvinder, fx folk med blåt blod eller andre, have særlige privilegier. Kulturen og kulturkronerne skal skabe gode og fair vilkår for kunstnerne. Den skal være til for alle og skal kunne laves af alle. Den skal ikke reserveres til bestemte mennesker.

Manderådet støtter klagen til Filminstituttets bestyrelse.

En konsulent ved filminstituttet indrømmer offentlig at hun diskriminerer ud fra køn. Det foregår i en artikel, der er lavet af Filminstituttet og bragt på dets egen hjemmeside.

Filminstituttets direktør støtter offentligt denne diskrimination glæder sig over at have en konsulent med det han kalder en: stærk feministisk tilgang. Det dokumenterer at Filminstituttet arbejder ud fra en kvotering på køn. Dermed er diskrimination af kunstnere ud fra deres køn, officiel politik på Det Danske Filminstitut. Det er der nu klaget over – og det støtter Manderådet.

Det er et filminstitut hvor der i forvejen dagligt foregår kønsoptælling og køns selvangivelse som er på kant med loven. Kunstlovgivningen – også Filmloven – skal sikre, at der ikke bliver inddraget irrelevante kriterier i kvalitetsvurderingen. Tidligere sager er vundet bl.a. da der blev klaget til
Kulturstyrelsen over uddeling af støtte i forskellige kunstfond-udvalg baseret på 50/50-kønsfordeling. Man fik medhold, og Kulturstyrelsen indskærpede over for udvalgsmedlemmerne, at forskelsbehandling af mænd og kvinder ikke er tilladt.

Det håber Manderådet også vil ske her!