Hvis det ene køn taber, så taber begge

Manderådet arbejder for piger, drenge, kvinder og mænd. Vi vil udvikle vores demokrati og sikre ens vilkår for såvel piger, drenge, kvinder, mænd, mødre og fædre – og med respekt for forskelligheder. Hvis det ene køn taber, så taber begge.

Vores drenge, mænd og fædre er skønne, vidunderlige, givende, produktive, attraktive, risikovillige, omsorgsfulde, humoristiske og et grundfundament i vores samfund. De fortjener al den ære og anerkendelse vi kan give dem.

Vi har brug for at mænd træder til. Og brug for at mænd tager ansvar nu mere end nogensinde. For deres eget liv og for samfundet. Mænds gavmilde positive samfundsbidrag skal anerkendes, og der hvor mænd ikke slår til skal mænd begynde at slå bedre til.

Man kan med rette forvente fra lederne af mandebevægelsen, at mænds eget ansvar står centralt. Det gør det for Manderådet.

Mænd ligger i top når det gælder fx rekorder i sport og når det handler om at starte virksomheder, men desværre også når det gælder fx kriminalitet, selvmord og hjemløshed. Mænds markante andel i nogle samfundsproblemer og egne problemer er uomtvistelig.

Ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden er der nye vinde når det gælder drenge, mænd og fædre. Vi er igang med at transformere mandebevægelsen og samfundet. Bær over med os hvis der indimellem sniger sig en smutter af bitterhed, ligemageri, offerkonkurrence og mandesurhed. Det gør der desværre. Vi ved det. Men vi er igang med at rydde op og lufte ud – med mænds ansvar som helt centralt. Hvad der ikke ændrer sig er at Manderådet står for den direkte meningsudveksling, faktabaseret argumentation.

Manderådet arbejder for at alle de mange gode organisationer, foreninger og bevægelser der arbejder for at sikre drenge, mænd og fædre får den opmærksomhed, status og økonomi som tilkommer dem.

Manderådet arbejder for at styrke mulighederne for indflydelse på politiske beslutninger.
Vi arbejder for at skabe samarbejde og netværk.
Rådets arbejde omfatter kampagner, rådgivning og mediearbejde.
Rådet arbejder for at sikre saglig og fagligt velfunderet viden om hvordan man skaber ens vilkår for piger, drenge, kvinder og mænd – med respekt for forskelligheder.