Politik

Drenges slagside i skolen

  1. Der skal omgående laves kampagner målrettet lærere, undervisere og skolepædagoger, der gør opmærksom på drengenes slagside, og stiller spørgsmålet: “Hvornår er det en fordel for dine elever at have meget testosteron?” 
  2. Der skal prioriteres dansk forskning i hvilken didaktik drenge trives bedst i.
  3. På læreruddannelserne gøres det obligatorisk, på opgave/afleveringsniveau, at lave didaktisk redegørelse for, hvordan man som kommende lærer bidrager til at nedbringe drengenes slagside i skolerne.
  4. Det vi allerede ved er, at de elever med de største fysiske muskler, også har mest glæde af bevægelse. Derfor skal der føres skærpet tilsyn og indføres sanktioner, til de skoler og kommuner, hvor eleverne ikke er sikret de 45 min. bevægelse om dagen, som skoleloven har foreskrevet siden 2014. Fysisk aktivitet er det element fra skolereformen, der har fået mindst opmærksomhed, og det skal vendes med det samme. 
  5. Socialisering gennem konkurrence er generelt motiverende for drenge. Undervisningsministeriet udfærdiger en publikation om positive måder at skabe rammer for konkurrenceelementet i skolens trin og fag, og der afholdes en dags-konference for skolekonsulenter hvor emnet vendes hurtigst muligt.
  6. Der annonceres og målrettes kampagner, som får mandlige ansøgere til at søge ind på læreruddannelsen. 
  7. Maskulinitetens positive sider understreges i alle pædagogisk-didaktiske sammenhænge.