Alle børn har en far – også donorbørn

Ny kampagne: Børn og forældre har brug for vished.

Ny kampagne vil bringe danske donorbørn sammen med deres tidligere anonyme donorfædre. Nedenfor det nye kampagnemateriale og aktørers tidligere medieindlæg om donorbørn og fædre (kilde: tv2.dk).

Målet er at give børnene vished om, hvem deres far er. Og deres far vished om, hvem deres børn er. Hvis de ønsker det. Og det er der flere, der gør.

“Alle børn har en far, og alle børn har brug for vished,” siger Simon Simonsen, formand for Manderådet og tilføjer: ”Vores kampagne handler om at give danske donorbørn et redskab til at finde sammen med deres
tidligere anonyme donorfar. Ikke engang langt ude i fremtiden, men nu. Vi står klar.”

Manderådet har kigget på, hvad andre lande har gjort for at give børn vished om, hvem deres donorfar er.

I Australien er der ved at blive skabt en bevægelse, hvor tidligere anonyme sæddonorer står frem. Det sker i forbindelse med, at mændene nu selv er blevet ældre og mange har stiftet familie (se links nedenfor).

Martin Rusbjerg: ”Jeg tror, alle mennesker kan sætte sig ind i det ønske, man har om vished.” siger Martin.

Hans historie kan ses i Manderådets nye video:

Sammen med Martin Rusbjerg vil Manderådet formidle kontakt til det store miljø af donorbørn, som leder efter deres donorfar. Sammen beder vi danske anonyme sæddonorer om at stå frem, så deres donorbørn kan kontakte dem.

”Fædre er vigtige. Nogle donorbørn har fået en far i deres liv på en anden måde fx en adoptivfar. Det er en gave og utroligt godt. Jo mere far, des bedre. Vi har brug for at fædre og mænd træder til og tager ansvar nu mere end nogensinde. Mange donorbørn – med eller uden adoptivfar – leder efter deres far. Det handler om etik og vores eksistens.” siger Simon Simonsen

Mange donorfædre har reflekteret over deres sæddonation, og hvad konsekvensen er for de børn, der kommer ud af det. Mere erfarne mænd ser anderledes på tilværelsen, end de gjorde som unge mænd, der tjente lidt ekstra ved at besøge en sædklinik. Mændene har fået et andet syn på familie og på børns behov – og ikke mindst har de lyttet til børnenes ønsker om vished.

De omtalte australske sæddonorer har fortrudt anonymiteten; fortrudt, at deres donorbørn ikke kender dem, og tænkt på, at børn måske igennem mange år forgæves har forsøgt at finde dem. De står nu frem, så deres donorbørn kan finde dem, hvis de ønsker det.

Alle børn har en far - også donorbørn

Danske børn skal have samme mulighed, og Manderådet vil bidrage til denne bevægelse i Danmark. Martin Rusbjerg, kendt fra TV2 og andre medieoptrædender om hans situation som donorbarn, fortæller med følelserne blotlagt om at være donorbarn, og hvad det betyder for ham at få vished.

Manderådet søger danske donorfædre, som har fortrudt anonymiteten, og som gerne vil tilbyde deres donorbørn vished. Og vi vil koble dem sammen med de børn, der søger vished.

Og til slut siger Simon Simonsen: ”Vi har til fulde forståelse for kvinder og mænds dybe ønske om at få børn. Det er godt. Det er sundt. Det er selve vores eksistens. Både kvinder og mænd har forståelse for, at børn har brug for begge forældre – og også gerne flere forældre, hvis tilværelsen former sig på den måde.

Men ingen – hverken mor, far eller børn – har godt af at skære en forælder væk fra barnets liv.” Antropolog, ph.d.-studerende, Manderådet, Morten Schütt har i kronik (link her) beskrevet problematikken om den skade, det kan være for børnene, der vokser op uden en faderfigur.