Familieret: »Spekulanters« ord som bevis?

»En ny type af ejere åbner kvindecentre af tvivlsom kvalitet«, ifølge Weekendavisen. Misbruges centrene til samværschikanesager i Familieretshuset?

Weekendavisen bragte i en artikel “En God Forretning” d. 14. oktober 2021 dybt alvorlige afsløringer af problemer i kvindekrisecenter-industrien. Artiklen blotlægger, at området er eksploderet fra 47 centre i 2017 til 80 i 2021, og at der er tale om dybt kritisable forhold. Læg dertil en voldsom konflikt i sektoren – tilsyneladende særligt mellem de nye og gamle aktører.

»Nogle af de nye er inkompetente«, sagde Sanne Graffe om sagen. Hun er forkvinde i Landsforeningen for Voldsramte Kvinder, og har tydeligvis krads kritik tilovers for nogle af operatørerne i industrien.

Modsat lyder det fra Christian Tække fra Søhavegård Krisecenter:

»Der pågår en lille intern krig mellem kvindekrisecentrene. Vi er nogle forholdsvis nye aktører i branchen, hvor der også er en gammel garde af kvindesagsforkæmpere med stort Q«, siger han og fortsætter:

»Der er kvinder, som pr. definition ikke kan lide mænd«.

I kritikken på tværs af industriens to fløje tegner sig et billede af en industri i total kaos, og med enorme summer på spil, hvad kun gøder mistankerne og anklagerne yderligere:

»De er spekulanter«, siger en anonym kilde fra Ellested Krisecentret på Fyn ligefrem til Weekendavisen.

Socialministeren erkender

Socialminister Astrid Krag benægter ikke, at der er brodne kar i industrien, som ligger under hendes ressort og ansvar. Nærmere tværtimod:

»Nu strammer vi op – og det gør vi netop for at luge ud i de brodne kar i branchen. Vi styrker Socialtilsynet og det økonomiske tilsyn med sociale tilbud, hvilket et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om. Den giver flere muligheder for at gribe ind, når kvaliteten ikke er i orden, og bliver udmøntet i et lovforslag, som jeg fremsætter her i efteråret«, siger socialministeren.

Det tyder altså på, at partnervoldsramte kvinder fremover vil blive mødt med en bedre kvalitetssikring af hjælpen. Det kan man kun lade registrere som en positiv udvikling. Men situationen skaber også bølgeskvulp på andre områder end partnervoldsramte kvinder.

Det har også betydning for familieretsområdet – og samværschikaneproblemet.

En potentiel katastrofe under retssikkerheden

Kvindekrisecentrenes rapporter bruges i samværssager i Familieretshuset og Familieretssystemet. Disse kaldes Krisecentererklæringer. Det er derfor af enorm vigtighed, at der hos operatørerne oppebæres et særdeles højt fagligt niveau, så disse ikke kan misbruges til samværschikane i samværssager.

De vigtige krisecentererklæringer står blandt andet nævnt i Forældreansvarsvejledningen:

»…Det gælder særligt i sager, hvor der er fælles forældremyndighed, den ene forælder er flyttet på krisecenter med barnet på grund af vold i familien, og volden er tilstrækkeligt bestyrket, f.eks. ved anmeldelse til politiet eller kommunen eller ved krisecentererklæring«, står der.

En krisecentererklæring kan ifølge ordlyden i vejledningen således endda stå som tilstrækkelig bestyrkelse af en voldsanklage i samværssager. Akkurat misbrug af disse i samværschikanesager råbte flere familieretsadvokater endda vagt i gevær om risikoen for i Politiken i efteråret 2020.

Ingen kontrol af det faglige

Det lader dog ikke til, at et sådant højt fagligt niveau er på plads, så risikoen kan udelukkes eller imødegås. Ej heller er der nogen effektiv kvalitetskontrol:

»Tilsynet følger en generisk kvalitetsmodel, som ikke fokuserer på den faglige kvalitet«, siger Kamilla Bjørn Drøidal, som er direktør i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Redaktionen arbejder på at få en kommentarer fra Socialminister Astrid Krag, og har fået tilsagn fra socialministerens sekretariat om at kunne forvente en udtalelse fra ministeren næste uge.

I midten af oktober bragte Manderådet nyheden om en sultestrejkende far, som sultesrejkede mod samværschikane på Christiansborg Slotsplads. Samværschikane er et alvorligt problem, som rammer ofrene særdeles hårdt psykisk og medfører risiko for blandt andet PTSD hos de børn, som udsættes for det. Forskning fra Karolinska Institutet i Sverige viser, at skilsmissebørn i udgangspunktet har bedst af at være ligeligt med sin mor og far.

Når et køn taber – så taber begge.

3 thoughts on “Familieret: »Spekulanters« ord som bevis?

 1. Fonden GRO Kvindekrisecenter er en af dem som startede i 2020 som nyt krisecenter.
  For at få “kunder” i butikken, hjælper de mødre med at pynte på historier og decideret øge konflikten så de kan blive boende længe. Hvis moderen har børn med er det meget bedre.

  Det bedste er selvfølgelig at have en insider i kommunen til at hjælpe den… Det havde de i Næstved Kommune.

 2. Fonden GRO Kvindekrisecenter er en af dem som startede i 2020 som nyt krisecenter.
  For at få “kunder” i butikken, hjælper de mødre med at pynte på historier og decideret øge konflikten så de kan blive boende længe. Hvis moderen har børn med er det meget bedre.

  Det bedste er selvfølgelig at have en insider i kommunen til at hjælpe dem… Det havde de i Næstved Kommune.
  Børnesagsbehandleren blev fyret.. Men det stoppe ikke her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *