Manderådet støtter Forum for Mænds Sundheds 11 reformforslag

»Det er faktisk sindssygt, at vi ikke har gule veste og oprør i gaderne«, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke i 2019. Alligevel er mænds sundhed ikke med i regeringens nye sundhedsudspil.

Forskningsleder og formand i Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, kritiserer i Sundhedsmonitor regeringens nye sundhedsudspil. Det indeholder nemlig ikke nogen forslag for at gøre op med udfordringerne indenfor mænds sundhed.

Madsen peger på WHO’s opfordring til at inkludere et sigte for mænds sundhed, og flere statistikker som illustrerer udfordringen:

 • Alt for mange mænd dør for tidligt til sorg for ægtefælle, børn og børnebørn m.fl.
 • De 25 pct. økonomisk dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de 25 pct. bedst stillede.
 • Mænd har en overdødelighed på 25-75 pct. af kræft, diabetes, lungesygdomme, hjertekarsygdomme, covid-19 mv. Og ca. 3.000 flere mænd vil årligt kunne være til rådighed i den produktive alder i samfundet, hvis vi nedbringer overdødeligheden.
 • Halvdelen af mænd med psykiske lidelser – især depression – er ikke opdaget og får ikke behandling.
 • Mænd begår selvmord tre gange så hyppigt som kvinder livet igennem.
 • Mænd over 65 år koster ca. 20 pct. mere i sundhedsudgifter end kvinder i samme alder – 31.800 mod 25.400 kr. årligt.

I et efterfølgende indlæg hos Berlingske uddyber Madsen alvoren:

»Mens forekomsten af kræftsygdomme i Danmark er cirka 8 procent højere hos mænd end hos kvinder, så er dødeligheden hos mænd cirka 30 procent højere. Mens forekomsten af hjertesvigt er cirka 60 procent højere hos mænd end hos kvinder, er dødeligheden cirka 85 procent procent højere for mænd. Mens forekomsten af hjerte-kar-sygdomme er cirka 60 procent højere hos mænd er dødeligheden 120 procent højere. Mens forekomsten af type 2-diabetes er cirka 50 procent højere for mænd, er dødeligheden cirka 100 procent højere. Tager vi endelig covid‐19, så har mænd i pandemien haft 5-10 procent større smitteforekomst, men dobbelt så stor dødelighed af sygdommen.«

11 forslag skal vende skuden

Udover sin kritik, rejser Svend Aage Madsen også 11 konkrete punkter, som skal hjælpe med at løfte udfordringen. Disse punkter støtter Manderådet op om:

 1. Et særligt fokus på mænd i det forebyggende arbejde – og særligt på kortuddannede mænd, som har svært ved at bruge og indgå i eksisterende forebyggelsesråd og -tilbud.
 2. Opsøgende helbredstjek til mænd over 55 år, som ikke har været til læge inden for de seneste to år. Helbredstjekket har til formål tidligt at opspore fysiske og psykiske lidelser.
 3. Udsatte mænd tilbydes udvidede konsultationstider i sundhedsvæsnet, og alle sundhedsprofessionelle uddannes systematisk til at kommunikere langt bedre med netop denne gruppe med henblik på tidlig diagnose og behandling.
 4. Alle led af sundhedsvæsnet bliver opsøgende og vedholdende i at støtte mænd til at gennemføre behandling og rehabilitering.
 5. Der skabes og tilbydes målrettede rehabiliteringstilbud til mænd – og lignende tilbud til mænd med kroniske sygdomme og multisygdomme.
 6. Ældre mænd opsøges og screenes for depression, så mænds frem gange så mange selvmord blandt ældre nedbringes.
 7. I alle egne af landet etableres opsøgende fællesskaber for mænd for at nedbringe den udbredte ensomhed og isolation blandt især ældre mænd, som er årsag til øget sygelighed og overdødelighed samt dårlig mental trivsel.
 8. Der vedtages og gennemføres en national strategi med 100 pct. inklusion af fædre for tidlig indsats mod fødselsdepression med screening og behandling.
 9. Kommuner får støtte til at udarbejde retningslinjer for det forebyggende arbejde, med særligt henblik på at inddrage mænd i tilbuddene.
 10. De nye nærhospitaler bliver centrale aktører med henblik på tidlig opsøgende aktivitet, opsporing, diagnosticering og lokal behandling af mænd.
 11. Sundhedsreformen har til hensigt at realisere WHO’s strategi for bedre sundhed for mænd.

Hvis du arbejder i kontakt med mandlige borgere, kan din afdeling drage nytte af et foredrag om kommunikation med mænd i krise. Kontakt Manderådet for yderligere information.

Er du dreng eller mand i bekneb, er du velkommen til at kontakte vores støttelinje, Kammerathjælpen.

Manderådet arbejder for udsatte mænd og drenge, mænds ligestilling generelt, og et samfund i balance. Du kan støtte vores arbejde ved at blive medlem – det koster kun kr. 200,-/år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.