Man binder os på mund og fod

Danners forslag om omvendt fodlænke er ureflekteret og ikke
støttet af data.
Af Kristian Larsen, Formand for Familieretsudvalget, Manderådet

Kvindekrisecentrenes ensidige voldsretorik og dens uheldige samspil med
familieretssystemet er tidligere behandlet her: HER

Den internationale kvinde dag d. 8/3 gjorde Danner sig i Altinget Social til
fortaler for at indføre ”omvendt fodlænke” for at ”give voldsudsatte kvinder
friheden tilbage”.

Det hævdes i indlægget, at ”omvendt fodlænke” kan forebygge psykisk vold
og kvindedrab, og Danner argumenterer med, der i Norge siden 2013 er
anvendt ”omvendt fodlænke” mod 105 personer og at disse personer ikke en
eneste gang har nærmet sig det opfattede offer.
Danner overser, man på baggrund af de samme tal kan argumentere for,
indgrebet har været unødvendigt og et urimeligt indgreb i den mistænktes liv.
Noget kunne tyde på, det sidste er tilfældet!
Ser man på statikken over partnerdrab i Norge fra 1990 til 2019, er der godt
nok et fald fra 2013 til 2014, men herefter stiger tallet igen. Og 2013 var året
med flest partnerdrab i hele opgørelsesperioden, altså unormalt højt. Der er
ikke nogen overbevisende trendlinje i data fra 1990 til 2019. Norske politi vil
da heller ikke sige noget som helst konkret på baggrund af tallene i 2021

Psykisk vold fylder en del i Danners indlæg. Det virker, som om
proportionerne skrider lidt her, hvis man behandler psykisk vold og kvindedrab under ét.
Og med Straffelovens rummelige og uklare definition på
psykisk vold
, er det svært at forstå, det skulle kunne forebygges med en fodlænke. For et
alternativt narrativ om Straffelovens § 243 om psykisk vold og dens
uhensigtsmæssige indflydelse på familieretssystemet og balancen i
parforhold læs HER
Endelig er det nærmest bizart, Danner taler for ”omvendt fodlænke” uden at
specificere, under hvilke omstændigheder en borger skal kunne udsættes for
dette indgreb fra staten? Og mener Danner kun, indgrebet skal omfatte
mænd?
Lad det være helt klart: Fodlænke af enhver art er et voldsomt indgreb mod
individet, der efter Manderådets opfattelse kun bør kunne iværksættes efter
dom.
Lad os endelig debattere, hvordan vi kan forebygge vold mod mænd og
kvinder. Måske kan vi endda en dag begynde at tale om, hvordan mænd og
kvinder kan have det godt sammen. Bedst sammen. Men lade os gøre det på
et redeligt og velovervejet grundlag!