Forældrenes kampe om børnene er unødigt lange

Claes Ludvigsen, næstformand i Thorvald Netværket af socialdemokrater og medlem af Manderådet, Torben Haugaard næstformand i Manderådet og Christian Engelbrecht byrådsmedlem i Randers (S) og medlem af Manderådet, har skrevet til Stiften om den urimelige belastning de lange sagsbehandlingstider udgør, når der er konflikt mellem forældrene. Baggrunden er at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har udtalt en krads kritik af Familieretshusene og Familieretten.

Forfatterne mener, at børn skal kunne fremsætte deres ønsker. Men at det er ikke i orden, at et mindre barn kan bringes til at give afkald på en af forældrene af irelevante årsager. Det virker besynderligt, at børn anses for inkompetente til at bestemme om de vil ryge, spise sukker, lave lektier mm, men godt må beslutte at bryde kontakten med en forælder, uden at have nogen som helst viden om, hvad det gør ved en relation, og hvilket savn et barn får af det.

Læs hele artiklen HER