25 april International Parental Alienation Awareness Day – afholdt arrangement.

Parental Alienation Awarenes Day på Cafe Søster, 25 april kl 19.00

Manderådet inviterer nøglepersoner der arbejder med forældrefremmedgørelse til debat, fælles koordinering og networking. 

Vi spiser og hilser på hinanden fra kl 19, og begynder det officielle program kl 19.30 Her vil være oplæg med erfaringer fra andre lande, politiske vinkler, erfaringer fra praksis og debatoplæg, samt aktør-orientering i rundbordsformat.

Arrangementet er i princippet åbent for alle interesserede i emnet “Forældrefremmedgørelse”.  Der er sendt invitationer ud til nøgleaktører på området, herunder politikere fra Socialudvalget og Retsudvalget.  
Mener du at der er nogen der mangler at blive inviteret, så send en mail til sekretariatet@manderaadet.dk med forslag og kontaktoplysninger. 
Der er kun adgang for tilmeldte. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 24. april kl 12.00. Ved ankomst får alle tilmeldte et navneskilt.
Tilmelding nedenfor.

PROGRAM

 1. Åbning og baggrund – Manderådet

 2. Forældrefremmedgørelsens omfang i Danmark. Data og baggrund for det estimerede antal på 130.000 berørte, v Claes Ludvigsen, Thorvald Netværket

 3. De bedste erfaringer for bekæmpelse af Forældrefremmedgørelse i udlandet, Jan Bækgaard Nielsen, Ligestillet forældreskab

 4. Mød systemet med ekstrem forsigtighed Mand, v. Thomas Markersen, psykolog.


 5. Hvad har en forældrefremmedgjort far brug for? Om Sorggrupper. v Carsten Løffmann, Foreningen Far.

 6. Unik adfærd der kendetegner fremmedgjorte børn, v Christian Topp, Den største danske facebookgruppe om Forældrefremmedgørelse

 7. Vigtigheden af selvomsorg når man er blevet fremmedgjort fra sine børn. v. Johannes Brormand Søndergaard, psykoterapeut og overlever.

 8. Tanker om den nye forældreansvarslov, v Jan Lindell, Selvstændig rådgiver i familieret

 9. Et bud på en Familieretspolitik for skilte forældre, v Kim Lindgreen, Manderådets Familieretsudvalg.

   

Udgangspunktet for arrangementet er, at alle deltagere er engageret i at skabe bedre vilkår for børn i brudte familier.

Vi har Cafe Søster for os selv, som vi har gode erfaringer med. Man betaler selv for mad og drikke derinde. Aftenens måltid er Fish and Chips for 189 kr.
Der kan købes vand og et bredt sortiment af øl i baren.

Du finder den hyggelige Cafe Søster i den cafégaden “Strædet” i Kompagnistræde HER

Forældrefremmedgørelse og 25. april

Mærkedagen blev skabt som en del af den globale oplysningskampagne om forældrenes fremmedgørelse. Forældrefremmedgørelse beskrives som “en adfærd fra en forælder eller en voksen, som et barn stoler på, såsom en bedsteforælder, forælder, tante, onkel m.fl., hvad enten det er bevidst eller ubevidst, der kan skabe fremmedgørelse i forholdet mellem et barn og en forælder.”

Fænomenet der også kendt som “fjendtligt aggressivt forældreskab” (Hostile aggressive parenting), kan være mild og midlertidig, men også ekstrem og vedvarende. Det er klart, at enhver form for adfærd, der udvises som et resultat af forældrenes fremmedgørelse, kan være skadelig for et barn og kan have potentielt livslange konsekvenser, hvis både omsorgspersonens og barnets adfærd ikke bliver opdaget, anerkendt og effektivt behandlet.

Forældrenes fremmedgørelsesdag, der markeres den 25. april rundt om i verden, har til formål at anerkende ofre for fænomenet, og udbrede kendskabet til det. Forældrefremmedgørelse indebærer som regel, at en omsorgsgiver forsøger at vende et barn mod en anden forælder, ofte med henblik på at overbevise barnet om, at de ønsker at udelukke den anden forælder fra deres liv permanent. Typiske former for adfærd udvist af forældre kan omfatte:

Konstant at nedgøre den anden forælder
Begrænse den anden forælders muligheder for kontakt
Forbyde barnet at omtale den anden forælder
Skabe indtryk af, at den anden forælder ikke kan lide eller ikke elsker barnet
Forsøge at tvinge barnet til at afvise forælderen, for også at gøre den tidligere partner til en tidligere forælder.
Rette falske beskyldninger mod den anden forælder, eller få barnet til at gøre det, til gengæld for belønning. belønning kan også komme i form af anerkendelse og opmærksomhed fra den fremmedgørende forælder

Idéen med PAAD blev skabt af Sarvy Emo fra Canada. Dagen er blevet markeret siden 2006.

 

Med viden følger læring, og med læring følger magten til at stoppe mentalt og følelsesmæssigt misbrug af børn.
-Sarvy Emo