Manderådet hylder alle fædre – og maskuliniteten på Fars Dag.

Manderådet ønsker alle fædre i landet en rigtig god Fars Dag. Og vi håber, at mange flere mænd i fremtiden også vil kunne nyde denne lykønskning fra de børn, de har været med til at sætte i verden. Samtidig benytter vi også lejligheden til at hylde den gode, sunde og stærke maskulinitet, som ethvert veludviklet samfund har brug for i bestræbelserne på at fastholde et godt og velfungerende velfærds- og velstandssamfund.

I Manderådet synes vi, at vi i alt for mange år har skullet lægge øre til en ringeagtelse og udskamning af mandens og maskulinitetens rolle og betydning i såvel familien som på arbejdsmarkedet. Det virker nærmest som om, at der er skabt en kollektiv konsensus om begrebet ‘toksisk maskulinitet’. Det vil vi ikke længere acceptere!

Ethvert velfungerende samfund har brug for en god, stærk og ansvarlig maskulinitet og et stærkt faderskab, ikke mindst når vi kigger på de mange uroligheder og krige, som vi oplever rundt om i verden og meget tæt på os.

Vi har brug for en grundlæggende mentalitetsændring omkring den skilsmisse- og singlekultur, vores land er ramt af. I stedet skal vi hylde og støtte familien som civilisationens og demokratiets vigtigste fundament, og fremme en udvikling hvor fædrene i langt højere grad skal tilbage i deres børns liv og opvækst.

Alle børn har en far! Og alle børn har ret til at vide hvem han er, og opbygge en relation til ham gennem opvæksten på lige fod med deres mor. Det er dybt uansvarligt at frarøve et barn dets faderlige ophav allerede inden det er kommet til verden – uden dets accept og billigelse.

Vi har siden MeToo væltede ind over landet set det ene mandefjendske lovgivningstiltag efter det andet. Lovgivning der er rettet mod mænd og maskuliniteten. Vi behøver bare at nævne den Samtykkebaserede voldtægtslovgivning og Lov om psykisk vold for ikke at nævne de mange urimeligheder, der sker i Familieretssystemet. Det vil vi gøre alt for at stoppe, da det ingen vindere har – heller ikke kvinder og børn.

Vi har en stor opgave foran os i at vække et woke folketing, der er i gang med at nedbryde et godt og veludviklet samfund indefra.

Det vil vi ikke se på og ikke finde os i.

Derfor denne lykønskning og opråb til alle fædre, som fortjener stor hyldest på Fars Dag.

Manderådet