Generalforsamling og videoworkshop 2023

Program for Manderådets Generalforsamling og video-workshop

Kære Manderødder

Lørdag den 26. august kl 11 afholder vi Manderådets Generalforsamling i Helsinge

Adressen er: 

Gammel Frederiksborgvej 30, 3200 Helsinge

Deltagelse til hele arrangementet koster 200.- kroner pr. næse og afregnes ved ankomst. Der er mulighed for overnatning, men du skal selv medbringe sovepose/sengetøj. Har du mulighed for at give et lift i din bil, eller har du selv brug for et lift, så angiv gerne det i kommentarfeltet nedenfor. 

OBS: Tobias Petersen bidrager også med et oplæg på dagen

Program for dagen

Oplæg af Tobias Petersen, efterfulgt af Generalforsamling inkl. frokost – se dagsorden nedenfor.

11:00

14.00

Videoworkshop. Kom og lær hvordan vi laver video til Sociale Medier

Der er også rig mulighed for en god snak og en gåtur i grønne omgivelser. 

15.00

18.00

 Middag 18.30 

Indkaldelse til Generalforsamling

Dagsorden er jvf. vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag A: Der vælges en næstformand, så formandsskabet fremover tegnes af to medlemmer. Begge vælges for to år men forskudt af hinanden. Næstformand vælges i ulige år, første gang 2023
6. Valg til styrelsen og evt næstformand
7. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Stemmeberettigede er betalende medlemmer.
Forslag til pkt. 5 & 6 sendes til sekretariatet@manderaadet.dk inden 12.8.2022 kl 14.00
Deltagelse forudsætter tilmelding på ovenstående formular inden den 24.8.2022 kl 14.00