Manderådet organisationen

“Manderådet arbejder for drenges, mænds og fædres vilkår og et demokrati i balance.
Vi drager omsorg for vores døtre og sønner, søstre og brødre og mødre og fædre, og støtter udsatte borgere. Målet er et samfund med en fornuftig balance mellem kønnene, og hvor der er plads til naturlige og kulturelle forskelligheder i et frit og demokratisk Danmark.

Vi arbejder blandt andet for øget fokus på udfordringer i drenges opvækstvilkår, familiens muligheder, uddannelsessystemet, sundhedssektoren og socialt. Og vi drifter Manderådets Kammerathjælp, en hjælpelinje til drenge og mænd i bekneb, samt Manderådets Mandegrupper.

Manderådet samarbejder med organisationer og politiske partier omkring mænds ligestilling, stiller sig til rådighed for pressen og arbejder med generel folkeoplysning.”


Organisation

Organisationsdiagram
Organisationsdiagram

Styrelse

Simon Simonsen, Formand
Torben Haugaard, Metoo og familieret
Thomas Martin Nielsen, Redaktør
Michael Bang, Sekretariatsleder, Drenge i skolen
Henrik Kollerup, Sekretariat og kasserer
Lars Hoffmann, Sekretariat
Kim Lindgren, Familieret
Dennis Johansen, Leder, Tech23
Kåre Fog, Akademisk Udvalg
Niels Nørløv
Thomas Dodd
Kresten Lidegaard

Forretningsudvalg

Simon Simonsen, Formand
Torben Haugaard, Ordfører
Thomas Martin Nielsen, Redaktør
Michael Bang, Sekretariatsleder

Sekretariat

Sekretariatsleder, Michael Bang
Kasserer, Henrik Kollerup

Tech23

Leder, Dennis Johansen
Michael Bang
NN
NN

Redaktion
Thomas Martin Nielsen, Redaktør,  
Marianne Stidsen
Michael Bang
Kim Lindgren
Torben Haugaard
Dennis Johansen
Daniel Pinderup
Lotte Falk
Jonas Hansen
NN
NN


Viden/Akademisk Udvalg
Kåre Fog
Thomas Martin Nielsen
Kresten Lidegaard
Simon Simonsen

Familieret
Kim Lindgren
Torben Haugaard
David Lodahl
Thomas Bjerring Qvist

Metoo
Torben Haugaard
Marianne Stidsen
NN

Drenge i skolen
Kåre Fog
Michael Bang
Thomas Martin Nielsen
Torben Haugaard

Forlag
Simon Simonsen, Ansvarshavende redaktør
Thomas Martin Nielsen, redaktør
Kåre Fog

Mænds Sundhed
David Lodahl
NN

Kammerathjælpen
Torben Haugaard

Kontakt Manderådet

Eller send os en mail på: info@manderaadet.dk