Respekt for drengene

Respekt for drengene

Konferencen blev gennemført og der ligger en live video fra eventet HER

 

Onsdag den 3. Maj 15.00 til 20.00 i København, afholder Manderådet og Foreningen for Mandeforskning en minikonference med drengene i fokus.

Minikonferencen har til formål at påvirke politikker, pædagogik og praksis
for at skabe forbedret forståelse af systemiske og personlige barrierer og
at øge mulighederne for drenge og unge mænd lykkes i livet.

Få nyeste viden om danske drenge
Data om drenge fra forskere

Fagpersoner fra skole og pædagogik giver deres vidensbyrd om danske drenge
Vidnesbyrd fra unge mænd, forældre, aktive i drenge og mandeorganisationer
Få internationale perspektiver formidlet af danske fagpersoner på:
WARREN FARRELs syn på det han kalder drengekrisen
JORDAN PETERSONs syn på drengenes problemer.

Tilmelding er bindende på formularen nedenfor. Både fysisk fremmøde og online deltagelse er muligt. Der er forplejning til arrangementet. Efter tilmelding modtager du en mail med flere detaljer. 

Videnskonference om drenge

Torsdag den 4. Maj 15.00 til 20.00 i København, afholder Manderådet og Foreningen for Mandeforskning en minikonference med drengene i fokus.

Minikonferencen har til formål at påvirke politik, pædagogik og praksis, for at skabe forbedret forståelse af systemiske og personlige barrierer, samt at øge mulighederne for drenge og unge mænd lykkes i livet.

Fagpersoner fra skole og pædagogik giver deres vidensbyrd om danske drenge Vidnesbyrd fra unge mænd, forældre, aktive i drenge og mandeorganisationer. Få internationale perspektiver formidlet af danske fagpersoner på:
WARREN FARRELs syn på det han kalder drengekrisen
JORDAN PETERSONs syn på drengenes problemer.

Tilmelding er bindende på formularen nedenfor. Både fysisk fremmøde og online deltagelse er muligt. Der er forplejning til arrangementet. Efter tilmelding modtager du email med konferencens adresse eller relevante link til videokonference, samt nærmere om forplejning og andet praktik.
Forslag eller spørgsmål sendes på email til sekretariatet@manderaadet.dk

LUKKET FOR DELTAGELSE MED FYSISK FREMMØDE

Program

Konferencen består af en række korte og kontante oplæg til debat. Formålet er både at udbrede kendskab til relevant viden omkring drenges vilkår, men også at trykprøve og udvikle sprog og analyser, omkring de problemer som drenge rammes af.

 • Velkomst: behovet for mere viden på drengenes præmisser
  v/ Simon Simonsen, Formand for Manderådet og Foreningen for Mandeforskning

 • Unequal home literacy environments between preschool-age boys and girls predict unequal language and preliteracy outcomes
  v/Anders Højen

 • En skole støvsuget for maskulinitet. Hvad gør vi? Manderådets skole-politik omkring drenge.
  v/ Michael Bang, uddannet skolelærer og medlem af Manderådets udvalg om drenge og uddannelse.

 • Mulige forklaringer på hvorfor drenge sakker bagud i skolen
  v/ Kåre Fog, ph.d., Foreningen for Mandeforskning

 • Unge mænds oplevelser under Metoo
  v/ Marianne Stidsen, dr. phil., Manderådet

 • Jordan Petersons syn på drengene.
  v/ Ole Bjerg, ph.d., Foreningen for Mandeforskning

 • Når feminisme er det eneste en dreng kan spejle sig i
  v/ Torben Haugaard, Manderådets udvalg om maskulinitet

 • Drenge i militæret og på Grønland
  v/ Daniel Pinderup, Manderådet 

Manderådet

Manderådet arbejder for drenges, mænds og fædres vilkår. Målet er et samfund med en fornuftig balance mellem kønnene, og hvor der er plads til naturlige og kulturelle forskelligheder i et frit og demokratisk Danmark. Vi arbejder blandt andet for øget fokus på udfordringer i drenges opvækstvilkår, familiens muligheder, uddannelsessystemet, sundhedssektoren og socialt. Og vi drifter Manderådets Kammerathjælp, en hjælpelinje til drenge og mænd i bekneb, samt Manderådets Mandegrupper.

www.Manderådet.dk

Foreningen for Mandeforskning – viden om
drenge, mænd og fædre

Siden 2002 – et videns- og forskningsnetværk, der samler og understøtter forskere, studerende, aktive i drenge, mænds og fædres vilkår og andre interesserede, der beskæftiger sig med viden og forskning i mænd og maskulinitet. Formålet med er at fremme og højne kendskabet til området i en bredere offentlighed og derigennem øge bevidstheden om problemstillinger, der vedrører drenge, mænd og fædre.

www.MandeForskning.dk