En grum sandhed om partnervold

Indsatserne mod partnervold har fejlet. Men i Spanien har man reduceret antallet af partnervoldssager med næsten 50% ved at skabe mere ligestilling i familieretten for fædre.

Spanien har indført regler om at skilsmissebørn i udgangspunktet er lige meget hos sin mor og sin far. Dog medmindre særlige omstændigheder taler imod det (herunder allerede eksisterende partnervold). Dét har medført massive fald i partnervoldsstatistikkerne – næsten 50%.

Det enorme fald er dokumenteret i en omfattende undersøgelse fra 2020.. Konklusionen er understreget af, at man har kunnet kontrollere resultatet idet de nye regler på området er indført i nogle regioner, men ikke i andre. Faldet i partnervoldstallene følger med de ændrede regler. Det er her vigtigt at sige, at de ikke gælder for par, hvor der allerede er opstået partnervold. Det er altså en reel forebyggelse, der er tale om, idet partnervold sjældnere opstår.

Siden er udviklingen undersøgt nærmere, og i en ny undersøgelse fra 2022 viser det sig videre, at særligt drenge også udvikler sig bedre efterfølgende. De rapporterer om bedre familieforhold, stærkere bånd til sine fædre og udvikler sjældnere højrikoadfærd – herunder misbrug.

Hvad mere er; erfaringerne er genskabt.

Succes fra Spanien til Kentucky

Den amerikanske delstat Kentucky indførte i 2017 sin “Shared Parenting Law”, som også sætter lige tid hos mor og far som standard. Der blev ikke indført andre ændringer på familieretsområdet i Kentucky det år. Ændringen skabte også her markant mindre konfliktoptrapning i parbrudssager, og igen viser tallene et massivt fald i antallet af partnervoldssager. Dét endda til trods for, at man cirka samtidig udvidede partnervoldsbegrebet til også at inkludere dating, ikke blot parforhold.

I tillæg til at forhindre partnervold, er der også blevet færre forældrekonfliktsager i Kentuckys retssystem, og det betyder, at der er bedre behandlingstid til dé sager, hvor der faktisk er partnervold.

Forkvinden i foreningen Parental Alienation i Kentucky, Alexandra Beckman, udtaler:
“Det er sund fornuft, at loven om lige forælderskab begrænser konfliktoptrapning. Som én, der har overlevet partnervold, og som taler med forælderfremmedgjorte mødre hver dag, kan jeg personligt skrive under på, at Kentuckys Shared Parenting Law forebygger partnervold.”

Indsatser mod kvindevold rammer forkert

I Frankrig har præsident Macron siden 2017 ført en “krig mod kvindevold”. Til trods for en bred indsats og en massiv investering på området – nu over 50 mio. euro årligt – så har tallene desværre ikke vist sig at falde. Det har de heller ikke i de regioner i Spanien, hvor man ikke har indført reglerne om lige forælderskab.
Dét til trods for, at også Spanien længe har haft en indsats i forhold til partnervold mod kvinder.

SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har fremsat et forslag om en handleplan mod vold mod kvinder. Dette forslag flugter med indsatserne i Frankrig og Spanien, hvor lignende indsatser ikke har vist sig at virke. Det må derfor stå for troende, at de i al sandsynlighed heller ikke vil gøre det i Danmark.

Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at en indsats på det familieretslige område også vil have positiv effekt herhjemme.

Problemer i Familieretshuset

Der har længe været problemer i Familieretshuset, som førhen hed Statsforvaltningen. En åben høring på Christiansborg i oktober 2021 afslørede, at de mange sager om samværschikane og forælderfremmedgørelse kan lade sig gøre fordi præmisserne for Familieretshusets sagsbehandling ikke er tilfredsstillende.

Lektor, cand. jur., ph.d. Caroline Adolphsen fra Aarhus Universitet tilsluttede sig kritikken. Hun pegede på, at reglerne er bygget på en fejltolkning af FNs Børnekonvention. Familieretshusets vicedirektør Jacob Buch understregede en ambition om ikke at bryde båndene mellem børn og forældre, men udtalte på høringen:

”Vi er meget bevidste om, at der er familier hvor den her ambition ikke kan opnås, og at det kan skyldes at der finder chikane sted”

Manderådet arbejder med vidensudvikling på området, og driver støttelinjen Kammerathjælpen for mænd og drenge i bekneb. Du kan støtte Manderådets arbejde ved at blive medlem, her. Det koster kr. 200,- om året. Du kan også støtte Manderådet med en valgfri donation på MobilePay 775050.

Når ét køn taber – så taber begge.