KVINFO vildleder og stikker halen mellem benene

KVINFO vildleder og stikker halen mellem benene 

I lørdags udsendte DR Signe Moldes “Mænd er jaget vildt”. I programmet udfordrer  Manderådet myten om manglende ligeløn mellem kvinder og mænd i Danmark.

Baggrund: Under optagelserne til programmet bliver KVINFO ringet op af Signe Molde. Direktør Henriette Laursen kvidrer og siger glædeligt ja til interview over telefonen.

Lige indtil  Signe Molde spørger, om hun er ok med at også Manderådet deltager? Så bliver Laursen tavs og begynder at trække i land – og ender med at sige nej til at deltage i programmet.
På det tidspunkt var det redaktionens hensigt, at den potentielle konflikt mellem KVINFO og Manderådet skulle være en del af programmet. Intet af det kom desværre med i det færdige program, kun at KVINFO ikke ønsker at deltage, og på den måde lykkedes de statsfinansierede feminister med at afspore den faktabaseret kritik af det, de foretager sig.
Vi har sendt nedenstående dokumentation til et par redaktioner og politikere, og forventer at vi ikke står alene med kritikken af KVINFO i den kommende tid.

Manderådet mener, at KVINFO – et statsfinansieret videns- og informationscenter –  bevidst vildleder med forkert brug af data: 
Den 22. marts 2023 var folketingets Ligestillingsudvalg på besøg hos KVINFO for at blive orienteret om problemet med uligeløn. På daværende tidspunkt turnerede KVINFO med en historie om at der er 15% uforklaret lønforskel ml mænd og kvinder. Og derfor skal der flere lønkroner til kvindefag, mænd skal omskoles og frigøres fra kønsstereotyper, så de i stigende grad kan arbejde som SOSU-assistenter og pædagoger. Omvendt skal der curles og faciliteres for kvinder på traditionelle mandefag.

Henriette Laursen siger direkte under interviewet med Molde, at Signe Molde får mindre i løn, end hvis hun havde været en mand. Den del er desværre også klippet ud af det færdige program. 

Manderådets research afslører, at KVINFO efter deres orientering af folketinget i marts 2023 går ind og retter deres hjemmeside: Hvor der før stod 15% uforklaret lønforskel, der står der nu pludselig 2% uforklaret lønforskel.
De refererer i begge tilfælde til en undersøgelse fra 2020. Hvorfor ændres deres tekst pludseligt og helt uden forklaring efter de har haft besøg af Folketinget?

Mon ikke KVINFO enten har opdaget – eller har været nødt til offentligt at erkende – at der er forskel på forklarede og uforklarede lønforskelle? Og at de gode, faktuelle og helt saglige forklaringer efterlader sølle 2 % i lønforskel mellem mænd og kvinder – altså præcis det tal, som Manderådet hele tiden har fremhævet som det korrekte. (Se fakta-ark)
Ikke noget under at KVINFO ikke ønskede at møde Manderådet til debat …

DOKUMENTATION

Ved brug af waybackmachine.com, så kan man se, at den KVINFO ændrer tallet 15% til tallet 2% den 29. marts 2023, dvs ugen efter at Folketingets Ligestillingsudvalg er blevet misinformeret om det forkerte kunstigt høje tal.